Kiinteistöjohtaja Satu Lehtinen

Vallankäyttöä vuokrasopimussuhteissa

Asut vuokralla. Oletko miettinyt, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on vuokrasuhteessa, ja mitä ne ovat vastaavasti vuokranantajalla? Oletko joutunut tilanteeseen, jossa vuokranantajasi polkee vuokralaisen oikeuksiasi joko tietämättään tai tahallaan?

Ensimmäinen kysymys sisältää oletuksen, että tunnet vähintään huoneenvuokralain ja voit siten vastata toiseen kysymykseen. Jos oikeuksiasi on poljettu, osaat etsiä tietoa ja hyvin todennäköisesti saat tukea vääryyden korjaamiseksi lähellä olevilta ihmisiltä. Tilanne on aivan toinen heikommassa asemassa olevien ja syrjäytyneiden ihmisten kohdalla.

”Asunto on asumiskelvottomassa kunnossa itsestäni riippumattomista syistä ja joudun muuttamaan remontin ajaksi pois. Vuokranantajani uhkaa irtisanoa vuokrasopimukseni, jos en maksa vuokraa myös remontin ajalta. Olen ollut aikaisemmin vuosia asunnoton, enkä halua enää kadulle. En voi menettää kotiani. Mitä teen?”

Järkytyin ja suutuin, kun asiakkaamme otti yhteyttä ja kertoi tilanteestaan peloissaan. Tässä tapauksessa oli onni, että hänet ohjattiin ottamaan yhteyttä meihin. Hän sai apua ja asuminen jatkui. Vuokranantaja oli todennäköisesti naama punaisena ja katuvana, kun läksytimme häntä huoneenvuokralain saloista.

Toinen hieman vastaavanlainen tapaus tuli eteemme alle viikossa edellisestä. Taas järkytyin ja suutuin. Jäin pohtimaan, mistä nämä tapaukset kertovat. Ovatko ne yksittäisiä tapauksia, seurausta epävarmoista ajoista vai onko kysymyksessä laajemmin yleistyvä ilmiö? Kohdistuvatko tapaukset heikommassa asemassa oleviin ihmisiin ja onko toiminta tietoista?

Kokemuksemme mukaan kysymys ei valitettavasti ole yksittäisistä tapauksista. Epävarmuus ja taloudellinen ahdinko ovat varmasti osaltaan lisänneet vuokranantajien vääränlaista vallankäyttöä vuokrasuhteissa omien etujensa turvaamiseksi. Myös heikko säädösten tunteminen tai säädösten tietoinen tulkitseminen itselleen myönteisen lopputuloksen saamiseksi lienee taustasyinä. Haluan kuitenkin uskoa, että kysymyksessä ei ole yleistyvä ilmiö ja tietoisesti heikommassa asemassa oleviin ihmisiin kohdistuva toiminta.

Vallan väärinkäyttöä on monenlaista

Vuokrasopimussuhteessa vuokranantaja ja vuokralainen ovat tasavertaisessa suhteessa toisiinsa. Vuokrasopimus antaa niin oikeuksia kuin velvollisuuksia kummallakin osapuolelle. Jos vuokralainen on heikommassa asemassa oleva tai joka ei osaa puolustaa itseään, vuokranantaja voi käyttää tilannetta tietoisesti hyväkseen ja vuokrasuhteeseen voi tulla vallan väärinkäytön piirteitä. Tässä muutamia esimerkkejä:    

  • Vuokranantaja tulee ilmoittamatta omalla avaimella asuntoon.
  • Vuokranantaja kieltää vuokralaiselta hänen vieraidensa tulemisen asuntoon.
  • Vuokranantaja uhkaa vuokrasopimuksen irtisanomisella ilman laillisia perusteita.
  • Vuokranantaja irtisanoo tai purkaa vuokrasopimuksen ilman laillisia perusteita.
  • Vuokranantaja korottaa vuokraa vastoin vuokrasopimusehtoja.
  • Vuokranantaja vaatii vuokralaiselta korvauksia korjauksista, jotka eivät ole vuokralaisen aiheuttamia.
  • Vuokranantaja vaatii vuokraa maksettavaksi ajalta, jolloin asunnossa ei voida asua ja johon vuokralaisella ei ole osuutta.  

Tietoa, tukea, puuttumista ja puolustamista

Vallan väärinkäyttöä vuokrasopimussuhteissa tapahtuu varmasti paljon ja eteemme tulevat tapaukset edustavat jäävuoren huippua. Erittäin tärkeää on kuitenkin puuttua jokaiseen, jonka näemme tai josta kuulemme. Tärkeää on myös ottaa puheeksi, jos on pienikin epäilys tai heikko signaali mahdollisesta väärinkäytöstä.

Puuttuminen tai puheeksi ottaminen ei tarkoita, että jokaisen meistä tulee olla huoneenvuokralain asiantuntija ja osata hoitaa kaikki itse alusta loppuun. Riittää, kun vie asiaa eteenpäin rohkeasti ja tukee asiakasta tilanteessa. Reagoimalla tilanteeseen osoitamme, että hän ei ole yksin asian kanssa, hän tulee kuulluksi ja hänen oikeuksiaan puolustetaan. Asiakas voi tarvita tukea ja rohkaisua jo siinä, että aikaisimmissa vuokrasuhteissa tai elämässä tapahtuneilla asioilla ei ole mitään tekemistä nykyisen vuokrasuhteen kanssa.

Mistä saat apua?

Jos omasta organisaatiostasi tai omasta verkostostasi ei löydy riittävää osaamista, voit esimerkiksi soittaa Vuokralaiset ry:n yleiseen neuvontanumeroon. Heidän sivuiltaan löytyy myös perustietoa vuokralaisille. Meillä Aspassa oikea osoite on asiakaspalvelu, joka vastaa arkisin klo 9–15 numerosta 0800 302 003.

Satu Lehtinen
kiinteistöjohtaja
Aspa-säätiö