Yhteisöllinen asuminen, tuettu asuminen, lastensuojelun tehostettu perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta, Lappeenranta

Aspa-koti Virna

Yhteystiedot

Aspa-kodin johtaja
Jenna Vertanen
jenna.vertanen@aspa.fi
044 727 5042

Aspa-koti Virna
Korpikunnaankatu 3
53850 Lappeenranta
044 748 7881

Aspa-koti Virna Lappeenrannassa tarjoaa tuen tarpeessa oleville aikuisille, perheille ja nuorille apua arkeen ja asumiseen.

Lappeenrannan Sammonlahdessa sijaitseva Aspa-koti Virna tarjoaa yhteisöllistä asumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä eri tavoin vammaisille ihmisille. Aspa-koti Virnasta käsin tarjotaan myös tuettua asumista jälkihuollon nuorille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä eri tavoin vammaisille ihmisille sekä lastensuojelun tehostettua perhetyötä ja ammatillista tukihenkilötoimintaa

Asumispalvelun lähtökohtana on asiakkaan oma tarve ja toive palvelulle. Tuemme asiakkaitamme yksilöllisesti elämänhallinnassa ja arjen taidoissa, kuten kodin hoidossa, kauppakäynneissä, ruoan valmistuksessa ja kodin ulkopuolella asioimisessa. 

Perhetyössä tavoitteena on lapsen kasvun, kehityksen ja huolenpidon turvaaminen ja perheen voimavarojen vahvistaminen. Tavoitteet ja työskentelytavat suunnitellaan yhdessä perheen kanssa. 

Ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa tavoitteena on tukea lasten ja nuorten myönteistä kehitystä sekä vahvistaa vanhempien kykyä kasvattaa ja tukea lasta. Myös ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa tavoitteet ja työskentelytavat suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. 

Yhteisöllisessä asumisesta tukea arkeen ja itsenäiseen elämään 

Meillä Aspa-koti Virnassa asuu monenlaisia ja eri ikäisiä ihmisiä, aivan kuten muissakin kerrostaloissa. Emme tarjoa vain perushoivaa, vaan asiakasta tuetaan oman näköiseen elämään hänen tarpeistaan lähtien. 

Tuemme asiakasta itsenäistymisessä ja oman elämän suunnittelussa. Autamme asiakasta löytämään itselle sopivaa tekemistä arkeensa, mielekkäitä harrastuksia ja itselle sopivia vapaa-ajanviettotapoja. Asiakkaan on mahdollista saada valmiit ateriat Aspa-koti Virnan valmistamana. 

Aspa-koti Virnassa on myös omaa ryhmätoimintaa, johon asiakas voi halutessaan osallistua. Ryhmätoimintaa suunnittelemme asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Olemme aktiivisesti osa ympäröivää yhteiskuntaa ja kannustamme asiakkaita myös talon ulkopuolisiin harrastuksiin ja ryhmätoimintoihin. 

Olemme tarvittaessa apuna tutustumassa uusiin paikkoihin. Järjestämme useita kertoja vuodessa yhteisiä juhlia, tapahtumia ja retkiä, joihin kaikki halukkaat voivat osallistua. Asiakkaat ja henkilökunta suunnittelevat toimintaa yhdessä. 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vammaisten henkilöiden tuetussa asumisessa lähtökohdat, työskentelytavat ja tavoitteet ovat samat kuin palveluasumisessa, mutta palvelua tuotetaan asiakkaan omaan kotiin Virnan ulkopuolella. 

Asiakkailla on oma koti 

Jokaisella yhteisöllisen asumisen asiakkaalla on Virnassa oma koti, jossa hän voi elää omanlaistaan elämää. Aspa-koti Virnassa on 21 vuokrayksiötä, joissa on 30,5-34 neliötä. Jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone ja asuntoon kuuluu häkkivarasto. Lisäksi asiakkaiden käytössä on viihtyisä oleskelu-/ruokailutila, sauna ja kodinhoitohuone, jossa on pyykinpesu mahdollisuus. Talon pihalla on 14 autopaikkaa. 

Rakennus on valmistunut 2018 ja se sijaitsee palvelujen välittömässä läheisyydessä. Aivan Virnan vieressä sijaitsevat ruokakaupat ja apteekki. Lisäksi hyvinvointiasema ja kirjasto sijaitsevat alle kilometrin päässä Virnasta. Virnasta on hyvät kulkuyhteydet mm. kaupungin keskustaan ja juna-asemalle. 

Lastensuojelun tehostettu perhetyö 

Perhetyö on hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteessa, jossa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö tarvitsevat tukea/ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.  

Jokaisen perheen kanssa laaditaan yksilöllinen perhetyön suunnitelma. Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen/nuoren kehityksen turvaamiseksi. Perhetyö muokataan sisällöltään perheen tarvetta vastaavaksi. Tuki voi olla käytännön apua ja psykososiaalista tukea. Palvelu voidaan järjestää myös ryhmämuotoisena toimintana. 

Palvelut on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Perhetyöllä voidaan tukea myös lastensuojelun jälkihuollon nuoria. Perhetyöllä tuetaan perheitä, jotka tarvitsevat tukea esim. vanhemmuuteen, lasten hoitoon ja kasvatukseen, arkeen ja arjenhallintaan, omien voimavarojen kasvattamiseen tai toimintakyvyn vahvistamiseen. Perhetyöllä voidaan tukea myös jälkihuollon nuoren itsenäistymistä ja arjenhallintaa. Perhetyö toteutetaan asiakkaan kotona tai muussa asiakkaan toimintaympäristössä. 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi toteutettua henkilökohtaista tukea turvalliselta aikuiselta. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten myönteistä kehitystä sekä vahvistaa vanhempien kykyä kasvattaa ja tukea lasta. Palvelua toteutettaessa selvitetään lapsen toivomukset ja mielipide sekä otetaan ne huomioon lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma, jossa sovitaan asiakkaan avun ja tuen tarpeesta, määrästä ja laadusta. 

Palvelu on vuorovaikutteista ja asiakasta, erityisesti lasta osallistava ja kunnioittava. Toiminta voi olla esim. kannustavia keskusteluja, koulunkäynnin tukemista, harrastamista, itsetunnon vahvistamista, sosiaalisten suhteiden opettelua, omien asioiden hoitoa, perhesuhteiden vaalimista ja omasta itsestä huolehtimisen ohjausta. 

Ammatillinen tukihenkilö työskentelee tarvittaessa myös lapsen tai nuoren vanhempien tai perheen kanssa siten kuin asiakassuunnitelmassa on sovittu. Ammatillista tukihenkilötoimintaa toteutetaan asiakkaan kotona tai muussa asiakkaan toimintaympäristössä. 

Tuettu asuminen jälkihuollon nuorille

Tuettu asuminen jälkihuollon nuorille valmentaa nuorta itsenäiseen asumiseen, elämänhallintaan ja yhteiskunnassa toimimiseen. Lisäksi tavoitteena on löytää nuorelle sopivia tulevaisuuden polkuja. Tuki perustuu nuoren ja hänen verkostonsa kanssa yhdessä laadittuun henkilökohtaiseen suunnitelmaan, johon on kirjattu palvelun konkreettinen tavoite nuoren toiveet ja tarpeet huomioiden. Tukikäyntien määrä ja palvelun kesto sovitaan yksilöllisesti. Palvelun toteutustavat sovitaan yhdessä. Suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Kaikki palveluun liittyvä toiminta dokumentoidaan asiakastietojärjestelmään.

Omaohjaaja toimii suunnitelman mukaisesti, konkreettisesti nuoren tukena hänen arjessaan. Tuki on yksilöllisistä, henkilökohtaista opastusta, ohjausta, neuvontaa, palveluohjausta ja psykososiaalista tukea. Asiakasta tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja sekä löytämään mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan. Asiakasta ohjataan löytämään mielekkäitä tulevaisuuden polkuja esim. opiskelun tai työelämän mahdollisuuksia kartoittamalla. Nuori vastaa itse lääkehoidostaan saaden siihen tarvittavan tuen.

Koulutettu henkilökunta 

Työntekijöillämme on lähihoitajan, sosionomin tai sairaanhoitajan tutkinto. Palveluiden laajentuessa uusia työntekijöitä rekrytoidaan tarpeen mukaan asiakkaiden erityistarpeet huomioiden. Meiltä löytyy erityisosaamista päihde- ja mielenterveystyöstä, vammaistyöstä, lastensuojelutyöstä sekä työskentelystä neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa. 

Vahvistamme osaamistamme jatkuvasti erilaisten koulutusten ja kehittämishankkeiden myötä. Työssämme parasta on työtehtävien monipuolisuus ja laaja asiakaskunta. Mikään päivä ei ole samanlainen ja jokainen päivä tuo mukanaan jotain uutta. Päivittäistä toimintaamme ohjaa vahvasti Aspassa käytössä oleva henkilökeskeinen työtapa

Miten asiakkaaksi Aspa-koti Virnaan? 

Et tarvitse diagnoosia, jotta voit olla Aspa-koti Virnan asiakas. Etelä-Karjalan alueella asumispalveluiden asiakkaaksi haetaan Eksoten psykososiaalisen kuntoutuksen tai vammaispalvelun kautta. Palvelut suunnitellaan yhdessä Eksoten kanssa ja tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn paraneminen. 

Lastensuojelun tehostetun perhetyön asiakkaaksi ohjaudutaan oman sosiaalityöntekijän kautta. 

Muualla Suomessa asuvat hakevat asiakkaaksi oman alueensa sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Voit myös ottaa yhteyttä Aspa-kodin johtaja Jenna Vertaseen, niin sinua autetaan eteenpäin. Tarvittaessa räätälöimme palvelun asiakkaan tarpeen mukaan, jos tämän hetkisistä palveluista ei löydy sopivaa.

Ota yhteyttä

Jenna Vertanen, Aspa-kodin johtaja, p. 044 727 5042

jenna.vertanen@aspa.fi

Satu Ristola, vastaava ohjaaja, p. 044 491 0645

satu.ristola@aspa.fi

Siirry sosiaalisen median syötteen ohi

Seuraa Aspa-koti Virnan arkea somessa