Yhteisöllinen asuminen ja tuettu asuminen, Kirkkonummi

Aspa-koti Apila

Yhteystiedot

Aspa-kodin johtaja

Veera Väisänen
veera.vaisanen@aspa.fi
044 711 1355

apila@aspa.fi

Aspa-koti Apila
Vernerintie 12 A 5
02430 Masala
044 723 4739

Aspa-koti Apila tarjoaa yhteisöllistä asumista ihmisille, jotka tarvitsevat päivittäiseen asumiseensa ohjausta, apua ja tukea. Apila toteuttaa myös kotiin vietävää asumisen tukea sekä ammatillista tukihenkilötoimintaa Kirkkonummen ja läntisen Länsi-Uudenmaan alueella.

Apilan kohderyhmiä ovat mielenterveyskuntoutujat sekä muista syistä asumisessaan tukea tarvitsevat ihmiset.

Työryhmäämme kuuluu yhteensä 7 ohjaajaa, 1 avustava työntekijä ja 1 hallinnon työntekijä. Työryhmä koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista.

Apilassa tarjotaan yksilöllistä, asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn palvelujen toteuttamissuunnitelmaan perustuvaa asumisen tukea yhteisöllisessä raamissa. Tavoitteena on mahdollistaa asukkaille turvallinen ja ihmisarvoinen arki. Työotteemme on asiakasta aktivoiva ja osallistava: pyrimme motivoimaan asukkaita toipumisen polulla ja kannustamme asukkaita ottamaan omia voimavaroja käyttöön.

Apilassa asukas saa tukea asumiseen liittyvissä käytännön asioissa kuten viranomaisasioissa, vuokranmaksuasioissa ja siivoamisessa. Emme tee asioista puolesta vaan yhdessä asiakkaan kanssa. Yhteisön aikataulut ja rakenne tukevat terveellistä vuorokausirytmiä ja ruokailua. Asukkaat saavat tarvittaessa tukea lääkehoidon toteuttamiseen.

Arjen tukemisen lisäksi pyrimme ohjaamaan ja tukemaan asukkaiden tarpeenmukaisia hoitosuhteita terveydenhuollon eri yksiköiden kanssa. Tuemme asukkaita yksilöllisesti talon ulkopuolisiin aktiviteetteihin, opiskeluun tai työelämäpolulle. Apilassa myös hyvän ja turvallisen arjen ylläpitäminen on riittävä tavoite.

Många av oss pratar också svenska.

Apilan yhteisöllinen asuminen käytännössä

 • Apilan tuki koostuu päivittäisestä yksilöllisestä tuesta, joka toteutetaan asukkaan tarpeen mukaan
 • Yhteistä toimintaa järjestetään vähintään kaksi kertaa viikossa, tarpeen ja toiveiden mukaan enemmän
 • Yhteistila on avoinna asukkaille päivittäin 4 kertaa päivässä ruokailujen yhteydessä: aamupala 7.15-8.30, lounas 11.30-12.30, päivällinen 16 -16:45, iltapala 19-19.45 sekä perjantai iltaisin klo 16-19.45
 • Asukkaalla on mahdollisuus syödä kaikki tai osa aterioista yhteisössä tai valmistaa ruoat itse. Ruokailujen suhteen noudatamme ruoka-aikoja, jotka tukevat vuorokausirytmiä ja arkirytmiä.
 • Lääkkeet haetaan pääsääntöisesti aamupalan yhteydessä. Lääkehoidossa tuetaan asiakkaan omaa vastuunottoa lääkityksen turvallisesta toteuttamisesta.
 • Apilan henkilökunta on tavoitettavissa joka päivä klo 7-21, ohjaajat tavoitat yhteisön puhelimesta numerosta: 044 723 47 39
 • Lisäksi tavoitat vuorossa olevan ohjaajan hänen henkilökohtaisesta työpuhelimestaan.

Apilan tuettu asuminen käytännössä

 • tuettu asuminen koostuu asiakkaan tarpeen ja sopimuksen mukaisesta määrästä kotikäyntejä/yksilöllistä tukea
 • tuki toteutuu asiakkaan omassa asunnossa tai muussa yhdessä sovitussa paikassa
 • pääpaino tuetussa asumisessa on asumisen turvaaminen ja hyvän, itsenäisen arjen tukeminen
 • myös tuetussa asumisessa asiakasta aktivoidaan kodin ulkopuolisiin toimintoihin
 • tuetun asumisen ohjaajat tavoitat heidän henkilökohtaisista työpuhelimistaan arkisin klo 9-16

Koska Apilan tuki koostuu kotikäynneistä ja mahdollisuuksien mukaan talon ulkopuolisista aktiviteeteistä sekä asukkaiden tukemisesta liittyen hoitokontakteihin, opiskeluun, työelämäpolulla jne. henkilökuntaa ei ole koko ajan paikalla yhteisissä tiloissa.

Henkilökunta on varmimmin tavattavissa yhteistilan aukioloaikoina sekä sovituilla kotikäynneillä.

Apilan väki kouluttautuu ja kehittää toimintaa säännöllisesti. Myös kehittämispäivinä Apilan perustoiminnot toteutetaan ja turvataan.

Aspa-koti Apila, yleinen numero, p. 0447234739
Veera Väisänen, Aspa-kodin johtaja, p. 044 711 1355
Riku-Petteri Hassinen, vastaava ohjaaja, p. 044 785 9544
Jutta Berg, ohjaaja, p. 044 719 1655
Leena Heikkinen, ohjaaja, p. 044 493 1803
Petja Karvinen, ohjaaja, p. 044 369 9779
Guy Lindfors, ohjaaja, p. 044 758 3894
Heidi Lindfors, ohjaaja, p. 044 491 6656
Mikael Moderus, ohjaaja, p. 044 721 0629

Teemme vuorotyötä, joten voit laittaa soittopyynnön myös tekstiviestillä.

Siirry sosiaalisen median syötteen ohi

Seuraa Aspa-koti Apilan arkea somessa