Tuettu asuminen ja henkilökohtainen apu, Tampere

Aspa-koti Pihakoivu

Yhteystiedot

Aspa-kodin johtaja
Mikko Peltonen
mikko.peltonen@aspa.fi
044 729 2262

Aspa-koti Pihakoivu
Palatsinraitti 1, Wärjäämö-rakennus
33210 Tampere
044 729 2262

Aspa-koti Pihakoivu tarjoaa tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille ja henkilökohtaista apua vaikeavammaisille ihmisille Tampereella.

Tampereen keskustassa sijaitseva Aspa-koti Pihakoivu tarjoaa tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille ja henkilökohtaista apua vaikeavammaisille ihmisille.

Pihakoivun ammattitaitoinen henkilöstö

Pihakoivussa työskentelee ammattitaitoinen, koulutettu ja motivoitunut henkilöstö. Ohjaajamme tukevat asiakkaita elämään mahdollisimman omannäköistä ja itsenäistä elämää. Toimintaamme ohjaa asiakaslähtöisyys ja joustavuus. Teemme yhteistyötä asiakkaan muiden verkostojen kanssa, joita voivat olla esimerkiksi hoitotaho, edunvalvoja, Kela ja eri viranomaiset.

Tuettua asumista asiakkaiden omiin koteihin

Tuetun asumisen asiakkaat asuvat omissa kodeissaan ympäri Tamperetta. Heillä on mahdollisuus saada tukea Pihakoivun ohjaajilta arkisin klo 8.00-18.00. Tuetun asumisen palveluun kuuluu esimerkiksi ohjaus ja tuki arjen askareissa tai arjen taitojen opetteleminen yhdessä.

Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelusuunnitelma, jossa huomioidaan asiakkaan omat tarpeet ja toiveet.

Ohjaajat tekevät kotikäyntejä asiakkaan luo tai hoitavat asiakkaan kanssa yhdessä hänen asioitaan kodin ulkopuolella. Asiakkaan omat töihin, opiskeluihin tai harrastuksiin liittyvät aikataulut huomioidaan kotikäyntejä suunniteltaessa ja sovittaessa.

Ohjaajan kanssa voidaan tutustua yhdessä esimerkiksi Tampereen ja lähiseudun työ- tai päivätoimintoihin, harrastustoimintaan ja opiskelupaikkoihin. Autamme myös etuusasioiden hakemisessa ja yhteydenpidossa viranomaisiin.

Asiakkailla on mahdollisuus olla ohjaajiin yhteydessä puhelimitse myös tapaamisten ulkopuolella.

Miten tuetun asumisen asiakkaaksi?

Tampereella asuvat henkilöt ohjautuvat tuetun asumisen asiakaaksi Tampereen kaupungin asiakasohjauksen kautta. Kehyskunnista asiakkaaksi ohjataan oman kunnan mielenterveys-, sosiaali- tai terveyspalveluiden kautta.

Ota yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi tai Aspa-kodin johtajaan, niin neuvomme sinua eteenpäin.

Henkilökohtainen apu itsenäisen elämän tukena

Henkilökohtainen apu tarkoittaa avustamista tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, joista henkilö ei vammansa tai sairautensa vuoksi selviä kokonaan tai osittain itse. Henkilökohtaisella avulla tuetaan vaikeavammaisen henkilön itsenäistä elämää ja omaehtoista toimintaa.

Asiakas toimii työnjohtajana eli hän määrittelee henkilökohtaisen avustajan tehtävät. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat palvelun kestosta ja aikatauluista.

Miten saat henkilökohtaista apua?

Henkilökohtaisen avun voi maksaa Tampereen kaupungin vammaispalvelutoimiston myöntämällä palvelusetelillä. Jos sinulle on myönnetty palveluseteli, voit tilata Aspalta setelin arvon mukaisen määrän henkilökohtaista apua puhelimitse 040 484 2766 (arkisin klo 12-14) tai sähköpostitse trehkapu@aspa.fi

Voit hakea palveluseteliä Tampereen kaupungin vammaispalvelutoimistosta. Päätöksen pohjana on vammaiselle henkilölle tehty yksilöllinen palvelusuunnitelma.

Ota yhteyttä

Mikko Peltonen, Aspa-kodin johtaja, p. 044 729 2262

mikko.peltonen@aspa.fi

Anu Virhiä, vastaava ohjaaja, p. 040 486 7661
Siirry sosiaalisen median syötteen ohi

Seuraa Aspa-koti Pihakoivun ja Metsätuvan päivätoiminnan arkea somessa