Asiakas- ja läheiskysely innosti vastaamaan

Sinisessä puhekuplassa Aspassa ei tehdä mittee ilman miun luppee. Ja saan vaikuttaa asioihin eikä pakoteta. -Asiakas.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoitteena on selvittää Aspa Palveluiden henkilöasiakkaiden sekä heidän läheistensä tyytyväisyyttä Aspan toimintaan. Vastaajamäärät ovat kehittyneet positiivisesti.

Tutkimus perustuu 703 henkilöasiakkaan vastaukseen, joista 60 tehty tuettuina haastatteluina sekä 125 läheisvastaukseen. Tutkimus toteutettiin pääosin sähköisenä kyselynä. Lisäksi kyselyyn on voinut vastata paperilomakkeella tai tuettujen haastattelujen kautta. Tiedonkeruu tehtiin huhtikuussa 2023. Tutkimuksen toteutti Innolink.

Aspa Palvelut onnistui asiakkaiden mukaan siinä, että sen palvelut ovat luotettavia ja asiakkaita kunnioitetaan. Parantamisen varaa koettiin olevan, miten palautteella on vaikutusta ja miten siitä viestimme. Läheisten puolelta onnistuimme parhaiten itsemääräämisoikeuden kunnioittamisessa ja palvelujen luotettavuudessa. Parantamista läheisten mukaan on viestinnässä ja asiantuntijuudessa. Molempien kyselyiden pohjalta Aspa Palvelut koetaan erittäin luotettavana.

”Olen kiitollinen vastaajille ja vastauksia keränneille aspalaisille, että saimme tänä vuonna ennätysmäärän vastauksia niin asiakas- kuin läheiskyselyyn. Vastausmäärä kattaa valtaosan asiakkaistamme ja osoittaa, että toimialalla ja maailmalla vallitsevista muutoksista huolimatta palvelujemme korkea laatu on säilynyt ennallaan”, kiittelee Aspa Palveluiden asiakkuusjohtaja Mika Thessman.

Kyselyiden tuloksia käydään nyt läpi yksikkötasolla. Nostamme ja vaalimme niitä tekijöitä, joissa onnistuimme ja mietimme parannuskeinoja niihin, joissa on vielä petrattavaa. Sama koskee myös yhtiötasoa. Tämä on osa jatkuvan parantamisen malliamme.

Asiakastyytyväisyyden avainluvut

  • 703 henkilöasiakkaan vastausta (2022: 636) 
  • Erittäin tai melko tyytyväisiä saamaansa tukeen ja apuun 95 % (2022: 97 %)  
  • Yleisarvosana asumisesta 4,5 (2022: 4,5)
  • Asiakkaiden NPS 49 (2022: 52) 
  • Läheisten NPS 48 (2022: 52)