Aspa Palvelut Oy laajentaa toimintaansa Utsjoella

Karigasniemelle valmistuva uusi palvelutalo.

Karigasniemelle valmistuu uudenlainen hoiva- ja asumispalveluja tarjoava rakennus. Aspa Palvelut Oy on mukana kehittämässä tiloja sekä vastaa palveluasumisen palvelujen tuottamisesta. Toiminta käynnistyy vuonna 2023.

Rakennus vastaa Utsjoen kunnan tarpeisiin saada lisää ikäihmisten ja muiden tehostettua palveluasumista tarvitsevien asukkaiden palveluita. Rakennuksessa on vuokra-asuntoja vähemmän palveluja tarvitseville sekä koteja ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tarvitseville ihmisille. Henkilökunta saa tarvitsemansa uudenaikaiset työskentelytilat. Rakennus tarjoaa tilat myös SámiSoster-yhdistykselle.

”Meillä on pitkä kokemus ja yhteistyö Utsjoen kunnan kanssa. Aspa-koti Goahti on toiminut vuodesta 2009 asti Utsjoella. Uuden hankkeen myötä meillä on mahdollisuus laajentaa palvelujamme myös Karigasniemelle. Kiitän luottamuksesta Utsjoen kuntaa”, sanoo Seija Milonoff, Aspa Palveluiden varatoimitusjohtaja.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut saamelaiskulttuurin ja paikallisuuden vahva huomioiminen. Tämä ilmenee rakennuksen yleisilmeessä, pihapiirin suunnittelussa sekä rakennukseen sijoitetuilla utsjokilaisten taiteilijoiden taideteoksina. Rakennukset ovat puurakenteisia ja maalämpöä hyödynnetään rakennusten energiamuotona.

”Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön Aspa Palveluiden kanssa. Heillä on entuudestaan kokemusta saamelaiskulttuurin huomioimisesta palveluissaan. Arvostan sitä, että he osaavat ottaa huomioon paikallisuuden ja vastata tämän asiakasryhmän tarpeisiin. Lähdemme luottavaisin mielin tutun toimijan kanssa jatkamaan yhteistyötä eteenpäin”, kertoo Utsjoen kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio.

Mukana uudessa yhdistetyn hoiva- ja terveyshuollon palveluja tarjoavassa rakennushankkeessa ovat Aspa Palvelut Oy, MVH-Asunnot Oy, Utsjoen kunta ja SámiSoster Ry. Rakennuksen pääsuunnittelijana toimii Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta O. ARA on myöntänyt hankkeelle alustavan hankevarauksen, jolle odotetaan vahvistusta kevään aikana. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2022.

Lisätiedot:
Aspa Palvelut Oy, varatoimitusjohtaja, Seija Milonoff, seija.milonoff@aspa.fi