Aspa Palvelut täydentää esihenkilöiden johtamisosaamista 

Neljällä porrasaskelmalla on hehkulamppu. Käsi tarttuu toiseksi ylimpään.

Aspa-kotien johtajat aloittavat Taitotalon järjestämän Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (JYEAT).

Aspa Palvelut haluaa tukea työntekijöitään onnistumaan työssään ja kehittää heidän osaamistaan. Erikoisammattitutkinto pitää sisällään laajan kokonaisuuden johtamisen eri osa-alueita. Se on suunnattu henkilöille, jotka johtavat, suunnittelevat ja kehittävät yrityksen tai organisaation toimintaa. Tavoitteena on antaa lisää työkaluja strategian, organisaatiokulttuurin, asiakkuuksien, talouden ja osaamisen johtamiseen sekä löytää omia vahvuuksia johtajana.  

”Tutkinnon suorittamisen aikana osallistujat pääsevät tekemään konkreettisia kehittämistoimenpiteitä oman johtamisosaamisensa ja vastuualueensa kehittämiseksi. Näihin kehittämistoimenpiteisiin he saavat valmennuspäiviltä konkreettisia ideoita ja ajatuksia johtamisosaamisen laajentamiseksi sekä syventämiseksi”, kertoo Taitotalon valmentaja Mikko Gerdt

Kokonaisvaltaista koulutusta kaikille esihenkilöille 

”Aspa-kotien johtajat tekevät laaja-alaisesti työtä asiakkaiden henkilökeskeisten palvelujen sekä laadukkaan henkilöstön ja talouden johtamisen varmistamiseksi”, kertoo Aspa Palveluiden henkilöstöpäällikkö Lauri Kankaanrinne. ”Johtaminen elää ajassa, ja nykypäivän johtajalta edellytetään tunnetaitoja, valmentavaa työskentelyotetta, tavoitteellisuutta, eettisyyttä sekä vahvaa itsetuntemusta. Koulutuksella vahvistamme kaikkia näitä taitoja ja valmiuksia.” 

Syksyllä 2022 koulutuksen aloittaa ainakin kuusi Aspa-kodin johtajaa. Vuoden 2023 kevään ja syksyn aikana tutkintoa ryhtyy suorittamaan lisää esihenkilöitä. 

”Tavoitteena on, että Aspa Palveluiden kaikki esihenkilöt ovat suorittaneet johtamisosaamista täydentävän koulutuksen. Osaamisen vahvistaminen kehittää johtamisen laatua ja auttaa meitä toteuttamaan esihenkilölupaustamme”, Lauri lisää.