Aspa-säätiö osana Hyvän arjen rakentajat -ohjelmaa

Kuvassa kaksi henkilöä graffiti -maalauksen kanssa.

Hyvän arjen rakentajat -ohjelma luo turvallisempaa arkea lapsille, nuorille ja ikääntyville. Mukana ohjelmassa on yhdeksän kolmannen sektorin organisaatiota, jotka työskentelevät yhteistyössä Vantaan kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa.

Ohjelma koostuu 5 työpaketista, joista Aspa-säätiö on mukana kahdessa. Arjen tuki -työpaketissa tuetaan nuoria heidän lähtökohdistaan käsin rinnalla kulkien ja monipuolisesti elämän eri haasteissa auttaen. Työpaketissa tavoitetaan 16–29-vuotiaita, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Myös jälkihuolto-, asunnottomuus- ja rikostaustaiset nuoret huomioidaan. Arkiryhmissä vahvistetaan arjessa selviytymistä, itsetuntemusta sekä tulevaisuuden suunnan löytymistä eri teemojen avulla hyödyntäen vertaistukea sekä ryhmäläisten ja kokemustoimijoiden vertaistukea.

Mielen hyvinvointi- työpaketissa Havukosken alueella tarjotaan ryhmämuotoista tukea 13–29-vuotiaille nuorille. Toiminta on tarkoitettu erityisesti yläkoulussa sekä toisella asteella opiskeleville nuorille. Tavoitteina on oikea aikainen tuki, yksinäisyyden väheneminen sekä mielen hyvinvoinnin lisääntyminen. Pienryhmätoiminnan lisäksi tarjotaan avointa toimintaa hyvinvointiin liittyvistä teemoista kuten stressin hallinnasta, itsemyötätunnosta, tulevaisuuden toiveista sekä tunne- ja ystävyystaidoista. 

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön myöntämällä rahoituksella järjestöjen toimintaa kohdennetaan Vantaalla Havukosken ja Myyrmäen alueille vuosien 2023–2025 ajan. Ohjelmaan sisältyy myös valtakunnallisia verkkopalveluita. Lue lisää ohjelmasta

Perheitä, lapsia ja nuoria tuetaan erilaisin ryhmämenetelmin sekä kotiin tarjottavalla avulla. Lisäksi tarjolla on keskusteluapua ja tukea kriisitilanteisiin sekä mahdollisuus hyödyntää tukihenkilöitä ja vertaistukiryhmiä. Havukosken alueella järjestetään myös erilaisia tapahtumia yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. Ikääntyville puolestaan tarjotaan Myyrmäellä etsivän vanhustyön tukipalveluita sekä mahdollisuus osallistua tukihenkilö- ja ryhmätoimintaan.

”Järjestölähtöinen toiminta on kynnyksetöntä, kaikille avointa, eikä lähetteitä tai diagnooseja kysytä. Vantaalla yhdistyy erilaisia toimintamalleja kehittäneiden järjestöjen osaaminen ja verkostot yhteen alueen nuorten hyvinvoinnin tueksi vaikuttavalla ja innovatiivisella tavalla.” – Karoliina Ahonen, kehitysjohtaja, Aspa-säätiö

Ota yhteyttä:

Miia Pentikäinen, Arjen tuki -työpaketti, hankesuunnittelija, p. 040 7737103​

miia.pentikainen@aspa.fi

Anni Salovaara, Mielen hyvinvointi -työpaketti, hankesuunnittelija, p. 040 7731 879

anni.salovaara@aspa.fi

Meidän Havis! kutsuu havukoskelaiset yhteisölliseen monitaidetapahtumaan

Kukunori ja Hyvän arjen rakentajat -verkosto järjestävät Vantaan Havukoskella lauantaina 26.8. klo 15–20 Meidän Havis! -tapahtuman. Maksuttoman yhteisötapahtuman tarkoituksena on tarjota alueen asukkaille yhteinen puistopäivä musiikin, taiteen ja liikunnan parissa. Samalla verkoston toimijat kertovat tulevista arjen palveluista. Monipuolista ohjelmaa ovat olleet suunnittelemassa paikalliset nuoret.