Aspa-säätiölle avustusta vanhemmuuden tukemiseen Keski-Suomessa 

Piirretty vihreä hahmoperhe.

Uuden hankkeen avulla lisätään vertaisuutta ja vanhempien osallisuuden kokemuksia tilanteissa, joissa perheessä käynnistyy lastensuojelun asiakkuus.

Lastensuojelun asiakasvanhempien ja alalla työskentelevien ammattilaisten kokemusten mukaan Keski-Suomessa ei ole tarjolla riittävästi tukea tilanteissa, joissa perheessä käynnistyy lastensuojelun asiakkuus, varhaisen tuen palvelut tai niiden palvelutarvetta arvioidaan. Tilanne voi olla perheelle kriisi ja tuleva voi tuntua pelottavalta ja tuntemattomalta.

”Kohtaan työssäni paljon vanhempia, joita mietityttää perheen tilanne”, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaaliasiavastaava Eija Hiekka. Hänellä on pitkä työkokemus alalta. “Vanhemmat kaipaavat tietoa ja tukea lapsensa asioissa, tilanteet voivat olla monimutkaisia. Ammattilaisten lisäksi vanhempien rinnalle tarvitaan vierellä kulkijoita”, Hiekka sanoo. 

Aspa-säätiö on saanut Keski-Suomen hyvinvointialueelta järjestöavustusta vuodelle 2024. Avustuksella on palkattu hankesuunnittelija Katja Remes tekemään perheiden ja vanhemmuuden tuen työtä. Katjan työparina työskentelee kehittämissuunnittelija Sanna Inkiläinen, joka on Omat avaimet 4 You -toiminnassa pilotoinut vanhempien ryhmätoimintaa ja kuullut vanhempien toiveita vertaistuesta ja tiedon tarpeesta.

Lastensuojelun lisäksi hanke palvelee varhaisen tuen piirissä olevia lapsiperhesosiaalityön asiakasperheitä. 

Voimaa perheille – voimavaroja ja vertaistukea vanhemmuuteen 

Nyt aloitetulla toiminnalla ja vertaisvanhempien kohtaamisilla lisätään vertaisuutta ja vanhempien osallisuuden kokemuksia. Heille välitetään tietoa palveluista ja tukitoimista sekä tuetaan palveluihin sitoutumista. Tavoitteena on myös vanhempien ja ammattilaisten välisen yhteistyön vahvistaminen sekä kokemustiedon välittäminen perheiltä ammattilaisille. 

“Vanhempien jaksaminen tukee koko perheen hyvinvointia. Uskomme, että vertaistuki, voimavaravalmennus ja tukihenkilötyö auttavat oman tilanteen hahmottamisessa sekä voimaannuttavat vanhempia. Lisäksi heidän osallisuutensa palveluprosessissa vahvistuu”, Katja ja Sanna kertovat toiminnasta. “Meillä on yhteistyötahoina Keski-Suomen hyvinvointialue ja yhdistystoimijoita alueelta. Odotamme innolla, että saamme toiminnan käyntiin!”  

Toiminnassa käytetään jo aiemmin Aspa-säätiössä kehitettyjä työmenetelmiä. Järjestämme vertaistukiryhmiä sekä kasvokkain että verkossa. Avoimella virkistystoiminnalla tarjotaan vanhemmille hengähdystaukoa omasta arjesta. Tarjolla on myös yksilöllistä tukea esimerkiksi oman tilanteen jäsentelyyn tai tueksi palaveriin. Kokemustoimijat sekä vanhemmilta saatu palaute ovat vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä. Teemme tiivistä yhteistyötä sosiaalialan ammattilaisten kanssa ja pyrimme tuomaan palvelumuotoilun keinoin uusia näkökulmia ja asiakasvanhempien tarpeita esiin. 

Lisätietoja:
Hankesuunnittelija Katja Remes, p. 044 901 2747
Kehittämissuunnittelija Sanna Inkiläinen, p. 040 513 7563