Henkilöstötutkimus kevät 2021: kokonaisarvosana 4

Henkilöstölle annetaan myös vastuuta ja luotetaan, että he ammattitaidollaan selviävät tehtävästä. Työntekijä.

Aspa Palveluiden henkilöstötutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöstön tyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin maalis-huhtikuussa 2021. Aspa Palvelut sai kokonaisarvosanaksi 4,0/5.

Strateginen henkilöstötutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Niitä tukevat kuukausittaiset asiakas- ja työntekijäkokemuskyselyt. Tämä toteutustapa antaa mahdollisuuden reagoida esille nousseisiin kehittämiskohteisiin nopeasti jo kuluvan vuoden aikana. Samalla saamme vahvistusta erityisen hyvin toimivista asioista.

”Koemme tämän toimintatavan olevan avain pitkäjänteiseen henkilöstön kehittämiseen sekä antavan meille tärkeää ajankohtaista tietoa. On tärkeää pysähtyä useammin kuin kerran vuodessa kuuntelemaan työntekijöidemme sanomaa ja näkemystä siitä, mitä juuri nyt tapahtuu ja mihin suuntaan olemme menossa”, sanoo Aspa Palveluiden varatoimitusjohtaja Seija Milonoff.

Henkilöstötutkimuksen tulokset

Aspa Palveluiden henkilöstötyytyväisyys (4,0) parantui edellisen vuoden syyskuun tuloksista (3,8). Tutkimus nosti esiin sen, että esihenkilö tukee työntekijöitään onnistumaan sekä viestii ajankohtaisista asioista. Työntekijät kokivat edesauttavansa omalla toiminnallaan tiedonkulkua työpaikalla sekä ymmärtävänsä oman työpanoksen vaikutuksen Aspan menestymiseen. Lisäksi he kokivat uskaltavansa nostaa esiin erilaisia asioita työyhteisössään.

Aspan arvot toteutuvat hyvin toiminnassamme: Kannamme vastuumme (4,4) Teemme mitä lupaamme (4,3) ja Kunnioitamme toisiamme (4,3).

Henkilökuntamme nostivat avoimissa vastauksissa esiin hyvät työsuhde-edut, joustavuuden sekä koronavapaan. Myös osallisuuden ja henkilöstön kuulemisen koettiin parantuneen. Henkilöstö koki, ettei heidän osaamistaan osata hyödyntää tällä hetkellä riittävästi. Tämä on varmasti kehittämisen arvoinen asia ja mahdollisuus meille kaikille.

Tiivistelmä tuloksista:

  • Kokonaisarvosana 4,0/5 (2020: 3,8) Yhteensä 82 % vastaajista antoi arvosanaksi 4 tai 5 asteikolla 1-5.
  • 40 % arvioi työilmapiirin parantuneen (2020: 33 %) viimeisen kahden vuoden aikana.
  • NPS 26 on pysynyt ennallaan viime vuoteen verrattuna.
  • IES-arvo 86 % (2020: 81 %) Aspan IES-arvo on parempi kuin muiden organisaatioiden IES-arvot keskimäärin.  (Työhyvinvoinnin osa-alueet ovat tasapainossa henkilöstön odotusten kanssa. Innolink Excellence Score® mittaroi nyt ja tulevaisuudessa organisaation onnistumista suhteessa vastaajien odotuksiin. IES-arvo on prosenttiluku, joka perustuu kaikkien toiminnan tekijöiden kuilu- ja merkitysarvoihin.)
  • Henkilöstömme kohdataan omana itsenään 4,6/5
  • Vastausprosentti 52 %

”Saimme työnantajan näkökulmasta kannustavaa palautetta henkilökunnaltamme. Olemme selkeästi tehneet oikeita asioita. Vastausprosentti jäi tänä vuonna valitettavan alhaiseksi ja sen parantamiseksi meidän on tehtävä töitä”, pohtii Seija tuloksia.

Tulosten hyödyntäminen

Henkilöstötutkimuksen yksi tärkeimmistä asioista on tutkimustulosten hyödyntäminen. Tulokset on nyt käyty läpi henkilöstöinfossa. Seuraavaksi jokainen Aspa-koti perehtyy oman työyhteisönsä tuloksiin. Jokainen yhteisö pyrkii yhdessä tunnistamaan omat vahvuutensa ja miettimään toimenpiteitä kehityskohteiden parantamiseksi. Seuraava henkilöstötutkimus toteutetaan syksyllä 2021.