Henkilöstötutkimus syksy 2022 – Tyytyväisyys kehittyi positiiviseen suuntaan

Saan tehdä työtä itsenäisesti, mutta tarvittaessa saan tukea esihenkilöltä ja työkavereilta.

Aspan henkilöstötutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilöstön tyytyväisyyttä Aspaan työnantajana. Sen avulla seuraamme säännöllisesti tyytyväisyyden kehittymistä ja hyödynnämme tietoa kehittäessämme toimintaamme. Syksyn tulokset osoittavat, että olemme tehneet oikeita asioita.

Strateginen henkilöstötutkimus toteutetaan Aspa Palveluilla kaksi kertaa vuodessa ja Aspa-säätiöllä kerran vuodessa. Tutkimuksen toteuttaa Innolink. Syksyn henkilöstötutkimus toteutettiin lokakuussa 2022. Tulokset käydään yhdessä läpi kaikkien työntekijöiden kanssa. Sen jälkeen niihin syvennytään yksikkö- ja tiimikohtaisesti. Tulosten käsittely on ensiarvoisen tärkeää toiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Aspa-säätiö säilytti hyvän tason

Aspa-säätiön kokonaisarvosana (4,3) ja tyytyväisyys Aspaan työnantajana (97 %) säilyivät samana edelliseen vuoteen verrattuna. Vastauksissa nousi esiin hyvä esihenkilötyö, työn joustavuus sekä perheen ja työn yhteensovittaminen. Kehityskohteina pidettiin tiedonkulkua sekä yhteistyötä eri tiimien välillä.

”Olemme yhdessä työntekijöiden kanssa onnistuneet pitämään työntekijäkokemuksen korkealla tasolla ja arvojen koetaan oleva luonnollinen osa tekemistämme. Vastauksissa korostuu, että työntekijämme arvostavat esihenkilötyötä sekä mahdollisuuksia yhteensovittaa työ ja perhe-elämä. Kiitos kaikille hyvästä työstä kuluneen vuoden aikana!” kertoo Aspa-säätiön toimitusjohtaja Tuomas Koskela.

Aspa-säätiön henkilöstötutkimuksen keskeisiä tuloksia

 • 97 % vastaajista on tyytyväisiä Aspaan työpaikkana (2021: 97 %)
 • 32 % arvioi työilmapiirin parantuneen viimeisen vuoden aikana (2021: 38 %) 19 % vastaajista puolestaan kokee työilmapiirin heikentyneen (2021: 7 %)
 • 4,3/5 kokonaisarvosana Aspalle (2021: 4,3), yhteensä 94 % vastaajista antoi arvosanaksi 4 tai 5 asteikolla 1–5 (2021: 93 %)
 • 92 % IES-arvo (2021: 91 %) IES-arvo mittaa organisaation onnistumista suhteessa vastaajien odotuksiin.

Väittämien onnistuminen ja kuiluanalyysi

Parhaiten Aspa-säätiö onnistui seuraavissa toiminnan tekijöissä:

 • Esihenkilöni ottaa päätöksissään huomioon tiimiläistensä mielipiteen
 • Johto perustelee päätöksiään hyvin
 • Esihenkilö luottaa tiimiläisen kykyyn toimia itsenäisesti
 • Yhteistyön sujuvuus viestintä- ja markkinointitiimin kanssa
 • Aspa tukee työelämän ja perheen yhteensovittamista

Heikoiten onnistuneet toiminnan tekijät olivat:

 • Uusien työntekijöiden perehdytys
 • Aspan toiminta on suunnitelmallista ja hallittua
 • Yhteistyö Aspan sisällä toimii hyvin
 • Tiedonkulku eri toimintojen välillä

Arvot ohjaavat toimintaamme Aspa-säätiöllä

 • Kunnioitamme toisiamme 4,3/5 (syksy 2021: 4,5)
 • Kannamme vastuumme 4,4/5 (syksy 2021: 4,4)
 • Teemme mitä lupaamme 4,4/5 (syksy 2021: 4,5)

Aspa Palveluiden tuloksissa positiivista kehitystä

Aspa Palveluiden työntekijöiden tyytyväisyys (4) nousi kevään tuloksesta (3,8). Vastausprosentti kyselyssä oli 69 %, jolloin kevään kyselystä kasvua on 4 prosenttiyksikköä. Yleisellä tasolla tuloksissa oli positiivista kehitystä aiempiin kyselyihin verrattuna. Oikeaan suuntaan kehittyivät niin suosittelutodennäköisyys kuin arvojen toteutuminen.

”Hyvän henkilöstöpolitiikan toteuttaminen on meille Aspa Palveluissa tärkeää hyvän työntekijäkokemuksen edistämiseksi. Hyvä työntekijäkokemus muodostuu tutkitusti organisaation kulttuurin, arvojen ja työympäristön vaikutuksista. Hyvinvoivat työntekijät ovat sitoutuneet työnantajan arvoihin ja toimintatapoihin sekä tekevät tuloksellista työtä. Sillä on yhteys asiakaskokemukseen työntekijöiden kokeman työnilon, hyvinvoinnin ja työn merkityksellisyyden kautta. Kiitos työntekijöille henkilöstötutkimukseen vastaamisesta sekä hyvästä työstä!”, sanoo Aspa Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Seija Milonoff.

Aspa Palveluiden henkilöstötutkimuksen keskeisiä tuloksia

 • 39 % vastaajista arvioi työilmapiirin parantuneen viimeisen vuoden aikana (kevät 39 %) 21 % vastaajista puolestaan kokee sen heikentyneen (kevät 31 %)
 • Henkilön NPS oli 24 (kevät: 14). 41 % antoi suosittelutodennäköisyydekseen arvosanan 9–10 asteikolla 0–10 (kevät: 37 %).
 • Kokonaisarvosana Aspalle oli 4,0 /5 (kevät 3,8 /5). 78 % vastaajista antoi arvosanaksi 4 tai 5 asteikolla 1–5 (kevät 69 %)
 • Aspan IES-arvo oli 88 % (kevät 86 %). IES arvo mittaa organisaation onnistumista suhteessa vastaajien odotuksiin.

Väittämien onnistuminen ja kuiluanalyysi

Parhaiten Aspa Palvelut onnistui seuraavissa toiminnan tekijöissä:

 • Olen tietoinen Aspan tavoitteista ja tulevaisuuden visioista
 • Ymmärrän oman työpanokseni vaikutuksen Aspan menestymiseen
 • Edesautan omalla toiminnallani tiedonkulkua työyhteisössämme
 • Uskallan ottaa erilaiset asiat esille työyhteisössäni
 • Esihenkilöni viestii ajankohtaisista asioista

Heikoiten onnistuneet toiminnan tekijät olivat:

 • Aspassa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin
 • Löydän helposti tietoa työhöni liittyvistä asioista
 • Koen, että omia työtehtäviäni arvostetaan Aspassa

Arvot toteutuvat toiminnassamme entistä vahvemmin

 • Kunnioitamme toisiamme 4,4/5 (kevät 4,2)
 • Kannamme vastuumme 4,4/5 (kevät 4,2)
 • Teemme mitä lupaamme 4,2/5 (kevät 4,0)

Positiivista tuloksissa on se, että kehitys on ollut oikean suuntaista myös heikoiten onnistuneissa tekijöissä verraten aiempiin kyselyihin. Vaikka työtä edelleen riittää toiminnan osa-alueiden kehittämisessä, niin suunta on oikea. Tiimit ovat yhdessä esihenkilön kanssa tunnistaneet kehitettäviä kohteita ja onnistuneet parantamaan toimintaa. Myös hallinnossa on ollut käynnissä toimenpiteitä, jotka ovat ohjanneet kehitystä oikeaan suuntaan. IMSin avulla on parannettu tiedon löydettävyyttä, ja hyvinvointiin sekä osaamiseen tehdyt panostukset alkavat näkyvät tuloksissa.