Korona teki nuorista yksinäisiä

Kesän 2020 aikana toteuttamastamme kyselystä selviää, että korona on tehnyt nuorista yksinäisiä. 84 % kyselyyn vastanneista nuorista kertoi kokeneensa yksinäisyyden tunteita korona-aikana. Kuinka ammattilaiset ovat pystyneet vastaamaan tähän haasteeseen?

Kysyimme nuorilta aikuisilta ja nuorten kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta koronakriisin vaikutuksista itäsuomalaisiin tukea tarvitseviin nuoriin aikuisiin (18-35v). Selvitimme myös koronan vaikutuksia nuorten tukipalveluihin.

Kyselyyn vastanneista nuorista 84 % oli kokenut yksinäisyyden tunteita koronan aikana. Vastaajista neljäsosa kokee myös tarvitsevansa enemmän palveluja omaan arkeensa korona-ajan alkamisen jälkeen.

Etäpalveluja nykyisten palvelumuotojen rinnalle

Nuorten parissa työskentelevistä ammattilaisista puolet koki, etteivät nuorille tarjotut palvelut ole olleet täysin riittäviä. Valtaosa (83%) ammattilaisista oli toteuttanut kevään ja kesän aikana etäpalveluja ja näistä lähes kolme neljästä oli ottanut työssään käyttöön myös erilaisia sovelluksia ja alustoja voidakseen tukea nuoria paremmin.

Kevään kokemusten perusteella reilu puolet (54 %) ammattilaisista näkee kannattavana tai aikoo ottaa palvelutarjontaan normaalien palvelujen rinnalle etänä toteutettavia palveluja myös poikkeusajan jälkeen.

Verkkokyselystä näkökulmia nuorten tukemiseen

Toteutimme kyselyn, jotta pystyisimme mahdollisimman hyvin tukemaan nuoria koronakriisissä ja sen jälkeen, eivätkä esimerkiksi nuorten mielenterveyden haasteet pitkittyessään pahenisi.

Kyselyyn vastasi Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun ja Ylä-Savon alueelta 69 ammattilaista ja 32 nuorta aikuista.

Raportoimme kyselyssä kerätyt tiedot ja toimitamme ne toiminta-alueemme kunnille ja sote-alueille käyttöön.

Mitä on Omat avaimet 4You -toiminta?

Omat avaimet 4You -toiminta vahvistaa arjessaan tukea tarvitsevien nuorten ja työikäisten hyvinvointia, voimavaroja sekä itsenäisen elämän valmiuksia. Omat avaimet on Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton yhteistä kehittämistoimintaa.

Lisätietoja

Johanna Kainulainen, koordinaattori, 044 901 7512, johanna.kainulainen@aspa.fi

Sanna Inkiläinen, kehittämissuunnittelija, 040 513 7563, sanna.inkilainen@aspa.fi

Tuija Nissinen, asiantuntijakouluttaja, 046 923 0770, tuija.nissinen@mtkl.fi

Jonna Rautavirta, asiantuntija, 040 723 2829, jonna.rautavirta@mtkl.fi