Työ mielenterveyskuntoutujien kanssa murtaa ennakkoluuloja

Kuvassa naishenkilö

Empaattisuus ja ymmärrys ovat avainasioita työssä tuetun asumisen ohjaajana mielenterveyskuntoutujien parissa. Jenni Leppänen haluaa auttaa asiakkaitaan löytämään oman polkunsa ja saavuttamaan asettamansa tavoitteet.

Jenni Leppänen työskentelee tuetun asumisen ohjaajana Aspa-koti Liljalaaksossa, joka tarjoaa tuettua asumista ja henkilökohtaista apua mielenterveyskuntoutujille ja erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Jenni aloitti uudessa työpaikassaan alkuvuodesta 2023 ja on tykännyt työstään valtavasti. Työn päivittäinen rytmi vaihtelee, mikä sopii Jennille hyvin. Työssä liikutaan paljon autolla, jota Jenni kutsuukin liikkuvaksi toimistokseen. 

Tuetun asumisen tavoitteena on itsenäisen elämän onnistuminen

Aspassa Jennillä on mahdollisuus työskennellä monipuolisesti erilaisten asiakkaiden kanssa. Tuetun asumisen ohjaajana asiakkaita on paljon eri ikäisiä ja eri taustaisia, lievästi kehitysvammaisia nuoria sekä mielenterveyskuntoutujia.

Asiakastyö on Jennille tärkeää ja motivoivaa, ja hän kokee työssään auttavansa konkreettisesti asiakkaita eteenpäin heidän elämässään. Tavoitteiden asettaminen yhdessä asiakkaiden kanssa on tärkeä osa Jennin työtä. Kun asiakas pystyy hoitamaan arjen askareita itsenäisesti ja saavuttaa asetetut tavoitteet, iloitaan onnistumisista yhdessä. Haastavinta työ on silloin, kun asiakas ei ole valmis ottamaan vastaan apua tai sitoutumaan tavoitteisiin. Tällöin esihenkilön ja tiimin tuki on tärkeää.

Muiden ennakkoluulot yllättivät 

Työskentely mielenterveyskuntoutujien parissa on herättänyt erilaisia ennakkoluuloja Jennin mukaan muissa ihmisissä. Moni kuvittelee, että työ voi olla vaarallista tai vaikeaa ja tämä muiden negatiivinen suhtautuminen onkin yllättänyt Jennin. Työskentely mielenterveyskuntoutujien kanssa vaatii ennen kaikkea empatiaa sekä ymmärrystä. Jokaista asiakastaan Jenni tapaa kerran viikossa joko tämän kotona tai vaikkapa ulkona kävelyn merkeissä. Asiakkaiden tuen tarpeet vaihtelevat, jonkun kanssa Jenni rakentaa yhdessä arkeen rutiineja ja joidenkin tavoitteena voi olla esimerkiksi oman talouden hallinta. 

Jenni on viihtynyt Aspa-koti Liljalaaksossa hyvin. Työyhteisössä on avoin ja keskusteleva ilmapiiri, jossa kaikesta voi puhua. Ohjaajat saavat luottamusta ja vastuuta työssään, mikä tekee työskentelystä antoisaa. Jennin tavoitteena on auttaa asiakkaitaan kohti itsenäisempää elämää ja tukea heitä heidän arjen haasteissaan. Vaikka työ voi olla välillä raskasta ja haastavaa, kokee hän sen merkityksellisenä ja tärkeänä.

Jenni kuvasi työpäivästään My day -videon, käy katsomassa se Aspa Palveluiden TikTok -kanavalta.

Kuva ja teksti: Emilia Lindgren