Voimavaroja vanhemmille

Lapsi ja vanhempi pitävät toisiaan kädestä auringon laskiessa.

Lapsen sijoitus tai huostaanotto on suuri muutos. Se ei muuta vain lapsen elämää vaan vaikuttaa moneen asiaan perheen arjessa ja herättää huolta. On koko perheen etu, että myös vanhempia tuetaan.

Jyväskylässä alkaa vertaistuellinen ryhmä, jonka tavoitteena on tukea vanhemmuutta huostaanoton tai sijoituksen aikana. Haasteista huolimatta − vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmä pyrkii vahvistamaan vanhempien voimavaroja, luomaan uskoa muutokseen ja ylläpitämään toivoa tulevasta. Ryhmän vahvuutena on kokemusasiantuntija, joka on itse käynyt läpi saman polun.

”Omat kokemukseni ovat olleet vaikeita ja haastavia, mutta olen päässyt niistä eteenpäin. Katkerien tarinoiden sijaan haluan nostaa esiin onnistumisia ja luoda toivoa muille. Lapsen sijoitus ei koskaan lähtökohtaisesti ole lopullinen, vaan lapsi pyritään aina kotiuttamaan mahdollisuuksien mukaan”, valaa kokemusasiantuntija Linda Pippuri uskoa muihin.

Idea lähti tarpeesta

Vanhempien vertaistukiryhmää vetää työpari, joka koostuu Omat avaimet -toiminnan työntekijästä ja kokemusasiantuntijasta. Sanna Inkiläinen ja Linda Pippuri tapasivat aikoinaan Lumo-hankkeen myötä. Siinä yhtenä asiana kartoitettiin perheiden tukimuotoja, jotka osoittautuivat hyvin vähäiseksi. Naiset päättivät yhdistää voimansa ja tehdä asialle jotain.

”Haluamme vaikuttaa laajemmin perheen hyvinvointiin. Myös perheen muiden lasten oirehdintaa voidaan lievittää tukemalla vanhemmuutta”, kertoo Linda. ”Parhaimmillaan tämän ryhmän myötä syntyy pysyviä vertaistuellisia ketjuja.”

Lastensuojelun asiakasvanhemmille suunnattu ryhmä tarjoaa turvallisen ympäristön keskustella ja saada vertaistukea. Ryhmässä voidaan käsitellä myös alan termistöä ja taloudellisia vaikutuksia sekä pohtia näkökulmia omiin voimavaroihin ja vahvuuksiin. Ihminen ei välttämättä pysty sisäistämään kaikkea tärkeää tietoa kerralla vaan hän voi jatkaa asian prosessointia ryhmässä. Toiminta muokkautuu osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Toinen vertainen ymmärtää toista

Lindassa yhdistyy ammatillisuus ja omat kokemukset. Hän on äiti viidelle lapselle, joista yksi on erityistä tukea tarvitseva. Linda on koulutukseltaan sosionomi ja varhaiskasvatuksen opettaja. Hän on käynyt lisäksi lastensuojelun erityisosaamisen koulutuksen.

Parhaimmillaan ja yksinkertaisemmillaan kokemusasiantuntija on puolueeton ihminen, jonka myötä ryhmän muilla jäsenillä on samaistumispintaa. Vain toinen vertainen voi ymmärtää toista ja luo samalla luottamuksellisen ilmapiirin.

”Haastavissa elämäntilanteissa oma näkökulma usein kaventuu. Ulkopuolinen peili voi nostaa esiin ongelmien ja haasteiden sijaan onnistumisia ja ilon hetkiä, jotka kannattelevat ihmistä”, Linda kertoo.  ”Tarvitsemme enemmän myötätuntoa itseä ja muita kohtaan. Vanhemman täytyy pystyä luottamaan itseensä ja siihen, että ratkaisut tehdään siinä hetkessä parhaalla mahdollisella tavalla. Mikään ei kuitenkaan ole lopullista.”

Vertaistuen lisäksi kokemusasiantuntijalla on hyvä mahdollisuus kehittää vuoropuhelua asiakkaiden ja ammattilaisten välillä. He voivat myös vahvistaa kokemuksia siitä, että asioihin voi vaikuttaa.

”Yhteiskunnallisesti kokemustiedon hyödyntämisessä on paljon mahdollisuuksia ja sillä voisi olla entistä vahvempi rooli. Olen kiitollinen, että minua on kuultu ja kokemukseni ovat menneet kehittämistyön tueksi”, Linda pohtii.