Maija Borén.

Kuka panttaa tietoa seksuaalisuudesta vammaisilta henkilöiltä?

Soitan jo kolmatta kertaa vammaisten ihmisten päivätoimintayksikköön. Puhelimeen vastataan viimein ja ohjaaja kertoo minulle kysyneensä asiakkailtaan, haluavatko he osallistua seksuaalikasvatustyöpajaamme. Ilo läpättää jo minussa, asiakkailta itseltään on kysytty! Sitten ohjaaja kertoo, etteivät asiakkaat halunneet tulla mukaan. ”Ehkä he ovat vähän vieraantuneita seksuaalisuudestaan”, hän päättää puhelun. Valahdan pettymyksestä: auttakaa seksuaalisuudestaan eksyneitä!

Tieto on valtaa

Seksuaalioikeuksien mukaan myös vammaisilla henkilöillä on oikeus tietoon seksuaalisuudestaan, ikä- ja kehitystason huomioivalla tavalla. Puhe tekee ihmisiä näkyväksi: vammaisilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus pohtia ja tutkia omaa seksuaalisuuttaan kuin muillakin. Tieto seksuaalisuudesta tuo valtaa ihmiselle päättää omasta kehostaan ja rajoistaan, sekä luvan kokea nautintoa.

Eräässä toisessa päivätoimintayksikössä sen johtaja otti seksuaalisuuden puheeksi huomatessaan, että asia kiinnosti asiakkaita. Myös yksikön työntekijät saivat rohkeutta yhden työntekijän aloitteellisuudesta ja uskalsivat tuoda esille työtehtävissä kokemaansa seksuaalista häirintää. Yhteinen lupa puhua seksuaalisuudesta antoi työyhteisölle valmiuksia tarttua tilanteeseen. Yhteisö löysikin ratkaisun ongelmaan keskustelemalla ihmisten turvarajoista koko yksikön voimin, asiakkaita myöden.

Seksuaalikasvatuksen pizzan avulla ote seksuaalikasvatuksen teemoista

Pizza, jonka vieressä oliiveja ja juustoraastin.

Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeessa olen oppinut, että asumispalveluiden käyttäjien valmiudet ilmaista omia seksuaalisuuteen liittyviä tarpeita tai toiveita eivät lisäänny, jos niissä työskentelevät ammattilaiset eivät ota seksuaalisuuden teemoja puheeksi. Hankkeessa on kehitetty Lupa puhua -työkaluja, joiden avulla vammaisten asiakkaiden kanssa voi keskustella vaikkapa itsemääräämisoikeudesta tai seksuaalioikeuksista.

Lisäksi hankkeen loppuvaiheessa syntyi seksuaalikasvatuksen pizza, joka kannustaa kohtaamistyön ammattilaisia ottamaan seksuaalisuuden teemat haltuun sopiva pala kerrallaan. Pizzan ensimmäinen siivu haastaa sote-ammattilaista tutustumaan omaan seksuaalisuuteensa. Sen jälkeiset siivut liittyvät asiakkaiden seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin vastaamiseen, puheeksi ottamiseen sekä avusteiseen seksiin. Seksuaalikasvatuksen pizza muistuttaa myös ohjaamaan asiakkaita seksuaalineuvojan vastaanotolle. Silloin kun asiakkaalla on käsillä suurempi prosessi tai seksuaalisuuden solmukohta, on seksuaalineuvoja erinomainen tuki tälle matkalle.

Kansainvälisenä vammaisten päivänä Aspa-säätiö muistuttaa vammaisten ihmisten oikeudesta tietoon seksuaalisuudesta

Seksuaalikasvatus tapahtuu vammaistyön arjessa vaivihkaa. Hiljeneminen kehollisuudesta ja seksuaalisista tarpeista on yhtä vahva viesti, kuin avoin keskustelu kehon rajoista ja kannustus yksityisen hetken ottamiseen. Tieto seksuaalisuudesta kuuluu myös vammaisille ihmisille, meidän on vihdoin alettava puhua siitä!

Maija Borén
Hankepäällikkö, Voimaa seksuaalisuudesta -hanke, Aspa-säätiö