Aspa Palvelut toimitusjohtaja Johanna.

#Meilläpuhutaan. Miksi?

Puhumisen taito on se, jolla asioita saadaan eteenpäin. Ihan yhtä tärkeää on kuulemisen taito: miten otamme palautetta vastaan? Nyt avaamme asiakkailta ja henkilöstöltä saamamme palautteen julkiseksi, koska meillä kaikki saavat puhua. Meihin luotetaan ja haluamme olla luottamuksen arvoisia.

Jokaisella on tarve tulla kuulluksi, vaikuttaa omaan elämäänsä, arkeensa ja työhönsä. Käynnistimme tänä vuonna Aspa Palveluissa viikoittaisen asiakaskyselyn, jolla keräämme palautetta 1 200 asiakkaaltamme. Jatkuvan palautteen keräämisen tarkoitus on, että pystymme tarttumaan mahdollisiin epäkohtiin ja tarjoamaan entistä parempaa laatua sekä tilaajille että asiakkaille.

”Täällä on hyvä olla. Saan helposti apua tarvittaessa.”
Asiakas

Usein organisaation hallinnossa kehitetään ja ideoidaan kaikenlaista, mutta on tärkeää muistaa kysyä asiasta myös asiakkailta ja työntekijöiltä. Tämä toimintatapa vaatii systemaattista opettelua ja harjoittelua. Vaikka saammekin vuodesta toiseen todella korkeat arvosanat niin asiakas- kuin henkilöstötyytyväisyyskyselyistä, on tärkeää pureutua kehittämisehdotuksiin ja myös viestiä toimenpiteistä, joilla aiomme asioita viedä eteenpäin. Miten me sitä Aspa Palveluissa teemme, on yksi kehittämiskohteistamme.

Puhumiseen ja palautteen keräämiseen on olemassa erilaisia tapoja, ihan kuten meitä palautteen antajiakin. Ja se, että antaa palautetta asiasta, johon toivoo muutosta, ei automaattisesti tarkoita, että asia ratkeaa juuri ehdotetulla tavalla.

Kestävät arvot. Halu kehittyä itse ja kehittää, pitää pienemmän puolta.
Työntekijä

Työntekijäpalautteessa nousee aina kolme asiaa esiin: viestintä, palkkaus sekä koulutusmahdollisuudet. Olemme tehneet näiden asioiden ympärillä työtä jatkuvasti. Meillä tärkeitä keskustelunaiheita ovat myös asiakastyö, arvot ja talous. Ne eivät nimittäin sulje pois toisiaan, päinvastoin. Meillä näiden teemojen asettaminen toisiaan vastaan onkin vähentynyt merkittävästi viime vuosina, koska asioista on saanut puhua ja olemme niistä aktiivisesti keskustelleetkin.

Palautteen avaaminen julkiseksi ei ole mitenkään helppo juttu ja laitamme tässä itsemme todella likoon. Se, että myös työntekijän antama palaute on julkista, on meille kaikille iso ja uusi juttu. Tässä tilanteessa on tärkeää säilyttää herkkyys ja oikeus tunteisiin, joita palautteet herättävät. Puolin ja toisin. On tärkeää, että jokainen saa sanoa oman asiansa ja vaikuttaa muiden joukossa. Sanoilla on nimittäin voimaa. On ihan eri asia, sanotko minä vai me, alainen vai työntekijä, ne vai me.

Meillä Aspa Palvelut Oy:ssä on neljäsataa aspalaista, joilla jokaisella on arvokkaita näkökulmia ja ajatuksia. Kaikille tulee tarjota mahdollisuus puhua. Siksi aloitamme #meilläpuhutaan-kampanjan.

Kiitos ja anteeksi ovat sanoja, joilla pääsee elämässä pitkälle. On myös osattava olla kiitollinen palautteesta, vaikka se olisi kriittistä.  Oma kokemukseni on osoittanut, että vaikka ihminen sanoisi sata sanaa, ”mutta-lause” on se, joka jää mieleen. Siksi sanottakoon, ettei palautteen antaminen, vastaanottaminen ja siitä oppiminen ole suinkaan helppo juttu, mutta tämä mitä nyt aloitamme, on valtavan hienoa ja haluamme oppia tämänkin kautta.

Johanna Nyström, toimitusjohtaja, Aspa Palvelut Oy

Lue, mitä meillä puhutaan