Sanna Inkiläinen

Toivo on tämän päivän sana

Maailman tilanne ja sitä myötä monen henkilökohtainen tilanne on haastava. Vielä vaikeampi se olisi ilman toivoa paremmasta.

Asioilla on usein tapana omassa päässä mietiskellen suurentua mittasuhteisiin, jotka eivät välttämättä ole koko totuus. Jaettu kokemus auttaa löytämään uusia näkökulmia. Siksipä nyt on erityisen tärkeää pysähtyä ja huomioida lähimmäisiä, naapureita ja tuntemattomiakin. Kysyä mitä kuuluu ja pysähtyä kuuntelemaan. Pienikin hyväntahtoinen ele voi olla vastaanottajalle kullan arvoinen. Samalla siitä saa myös itse hyvän mielen. Kaikkeen emme voi vaikuttaa, mutta pienetkin teot ovat tärkeitä. 

Toivo kannattelee nuoria vaikeiden aikojen yli 

Viime syksyn ajan keräsimme Aspa-säätiössä toivon tarinoita lastensuojelutaustaisilta nuorilta. Projektiin tulleet tarinat ovat uskomattomia kertomuksia siitä, miten juuri toivo ja usko tulevaisuuteen ovat kannatelleet nuoria läpi vaikeiden aikojen. Moni nuori aikuinen on kertonut, että oman selviytymistarinan jakaminen on voimaannuttavaa, jopa terapeuttista. Vuonna 2023 kokoamme nämä nuorten toivon tarinat näyttelyksi ja niistä tehdään myös YouTube -video, jossa kaikki tarinateokset pääsevät esille. 

Nuorten toivon tarinoissa kertojien lapsuuden aikaiset kokemukset ovat olleet vaikeita ja jättäneet syvän jäljen henkilöihin. He ovat kohdanneet vakavaa turvattomuutta ja kaltoinkohtelua. Monesti käännekohta on ollut se, kun he ovat saaneet kerrottua tilanteesta ja ovat tullut kuulluksi. Kuitenkin tärkein ilmiö, joka kaikista tarinoista nousee esille, on toivo. Nuoret haluavat omalla tarinallaan auttaa jotain toista ja luoda toivoa siihen, että asiat järjestyvät.  

Tarvitsemme tarinoita selviytymisestä 

Kokemusasiantuntijuus ja oman tarinan kertominen ovat keinoja, joiden tehoa ei saa vähätellä. Omakohtainen tarina antaa kasvot sille, että vaikeudet on mahdollista voittaa ja elämässä tehdyt väärät valinnat, lähtökohdat tai menneisyys eivät määritä ihmistä. 

Moni nuori kertoo, että on tällä hetkellä päämäärätietoisen työn tuloksena opiskelemassa ammattiin, joka on ollut haaveena lapsuuden ajan ja auttanut tekemään hyviä valintoja ja ponnistelemaan eteenpäin. Moni myös toteaa, että nyt osaa ja uskaltaa pyytää apua, jos siihen tulee tarve. 

Nuorten kaikki tarinat ansaitsevat tulla kuulluiksi. Lukiessa tarinaa, jossa vaikeudet ovat kääntyneet voitoksi tai kun rivien välistä sekä tekstistä voi havaita nuoren kasvun ja kokemuksen selviytymisestä, on itselleni kirkastunut tarinoiden voimaannuttava vaikutus. Automaattisesti tulee peilanneeksi tilannetta oman elämän haasteisiin, jotka yhtäkkiä ovatkin kovin pieniä. Tarvitsemme tarinoita selviytymisestä, koska ne levittävät ympärilleen hyvää. Jokainen meistä on arvokas, tärkeä ja yhdenvertainen olivatpa lähtökohtamme millaiset vaan. 

Sanna Inkiläinen
kehittämissuunnittelija
Omat avaimet 4You -toiminta