Työpaikkana toisen ihmisen koti

Kotona jokainen voi olla juuri se mitä pohjimmiltaan on. Koti on turvasatama, jossa on lupa olla ja elää juuri siten, kuin itse haluaa.

Koti – se on paikka, se on mielentila, se on tunne. Se on jotain, johon kuulumme. Kotiin liittyy aina merkityksiä ja muistoja, joita rahalla ei saa. Se syntyy elämällä. 

Ihmisellä voi olla useita koteja, mutta usein ihminen käyttää yhtä paikkaa vakituiseen asumiseen. Siellä säilytetään tärkeitä henkilökohtaisia tavaroita, vietetään vapaa-aikaa ja se on paikka, jossa mahdolliset perheenjäsenet, rakkaimmat ihmiset asuvat.

Tämä poikkeusaika on ajanut ihmisiä myös kotiin etätyöhön, ja tämän paikan viihtyisyys, toimivuus ja merkitys on korostunut entisestään.

Koti ja työpaikka

Näinä aikoina pysähdyn usein pohtimaan meidän asumisen erilaisia palveluja. Palveluja, joita viemme koteihin, palveluja, joissa saattaa olla 24/7 sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä paikalla. Palveluja, joita ilman arjessaan apua ja tukea tarvitseva ihminen ei selviytyisi omassa kodissaan.

Koti onkin samaan aikaan asiakkaamme koti ja työntekijämme työpaikka. Miten huomioimme tämän joka päivä, kun tulemme töihin? Miltä tuntuisi, jos kodissasi vaihtuisi ihmiset kahdeksan tunnin välein? Etkä ehkä tuntisi kaikkia aina edes nimeltä. Asetelma on erittäin hauras, herkkä ja ainutlaatuinen.

Meillä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisina on valtava vastuu ja velvollisuus astua työpaikkamme ovista sisään erityisellä kunnioituksella, arvostuksella ja herkkyydellä.

Tunneilmapiiriä asiakkaidemme kodissa on luomassa väistämättä myös henkilökunta, erityisesti tehostetussa palveluasumisessa, jossa asutaan samassa kiinteistössä. Tehostetussa palveluasumisessa jokaisella on oma asunto ja lisäksi yhteiset tilat, jossa henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

Tunne ja tila rakentavat ilmapiirin

Tunne ja tila ovat kodin ja työyhteisön ilmapiirin rakentajat. Hyvinvoinnillemme on suuri merkitys, millaisessa tilassa ja ympäristössä vietämme suurimman osan elinajastamme. Tunteet taas vaikuttavat siihen, kokeeko ihminen kuuluvansa johonkin tilaan vai ei.

Voidaan ajatella, että vuorovaikutus, erilaiset kohtaamiset synnyttävät tilan ja tunteen siitä, onko minun hyvä olla. Tunteet tarttuvat. Miten puhumme toinen toisillemme, miten omana itsenäni tulen kohdatuksi, miten alan ammattilainen suhtautuu minuun, jos minulla onkin joskus huono päivä? Kotona meillä on lupa myös kiukutella.

Pysähdytään jokainen siis aika ajoin miettimään, mitä minä tuon tullessani tilaan, kun avaan oven? Mitä sinä tuot?

Mari Pietarinen
palvelupäällikkö, Aspa Palvelut Oy