Työvisailu

Tiedätkö nämä työhön liittyvät asiat? Testaa tietosi Aspa-säätiön Mielekäs-toiminnan työvisailun avulla!

Nainen työskentelee kannettavalla tietokoneella.

1. Koska vietetään suomalaisen työn päivää? 
A. Vappuaattona 30.4. 
B. Vapun päivänä 1.5. 
C. Sadonkorjuujuhlassa syyskuun 3. viikonloppuna 

2. Aku Ankka -lehti teki vuonna 2016 kyselyn lasten suosikkiammateista. 
Mitkä olivat 1.- 6.luokkalaisten tyttöjen ja poikien suosikkiammatit? 
A. Lääkäri ja palomies 
B. Opettaja ja poliisi 
C. Kampaaja ja autonkuljettaja 

3. Kuka lauloi “Työlki ellää, mut kaupal rikastuu”? 
A. Värttinä 
B. Taljanka 
C. Kuunkuiskaajat 

4. Milloin Suomeen tuli 8 tunnin työpäivä? 
A. Vuonna 1917 
B. Vuonna 1937 
C. Vuonna 1957 

5. Arviolta 1,9 miljoonalla työikäisellä suomalaisella on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Kuinka moni heistä arvioi tämän vaikuttavan työhönsä ja työmahdollisuuksiinsa? 
A. 200 000 
B. 400 000 
C. 600 000 

6. Kuinka suuri osuus työikäisistä osatyökykyisistä käy töissä? 
A. alle puolet eli 20–40 % 
B. noin puolet eli 40–60 % 
C. yli puolet eli 60–80 % 

7. Mikä oli vuonna 2019 yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy? 
A. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 
B. Sydän- ja verisuonitaudit 
C. Mielenterveyden syyt 

8. Työkyvyttömyyseläkkeellä voi tehdä töitä. Paljonko eläkkeellä saa ansaita vuonna 2021 ilman, että Kela lopettaa eläkkeen maksamisen? 
A. noin 837 e/kk. 
B. noin 1034 e/kk 
C. noin 1234 e/kk 

9. Mitä tarkoittaa latinankielinen lause “Ora et labora”? 
A. Työ vapauttaa 
B. Rukoile ja tee työtä 
C. Työtä laboratoriossa 

10. Suomessa oli noin 30 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä vuonna 2020.  
Kuinka moni heistä oli työsuhteessa ja teki palkkatyötä? 
A. noin 2 % eli 500–600 henkilöä 
B. noin 6 % eli 1700–1800 henkilöä 
C. noin 10 % eli 2900–3000 henkilöä 

Oikeat vastaukset:

1. B. Vapun päivänä 1.5. 
2. A. Lääkäri ja palomies 
3. C. Kuunkuiskaajat 
4. A. 1917 
5. C. 600 000 
6. B. noin puolet eli 40–60 % 
7. C. Mielenterveyden syyt 
8. A. noin 837 e/kk 
9. B. Rukoile ja tee työtä 
10. A. noin 2 % eli 500–600 henkilöä 

Taustatietoja vastauksista: 

Kysymys 3. 
Värttinä-yhtyeessä maailmaa kiertäneet Susan Aho ja Johanna Virtanen edustivat Suomea Oslon euroviisuissa vuonna 2010 kappaleella “Työlki ellää”. Ahon ja Virtasen Duo oli nimeltään Kuunkuiskaajat.  

Kysymys 7. 
Mielenterveyden syyt nousivat ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeen yleisimmäksi perusteeksi vuonna 2019. Sitä ennen yleisin peruste oli ollut tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 

Kysymys 10. 
Monilla kehitysvammaisilla on koulutus ja halu tehdä työtä, mutta he eivät ole saaneet siihen mahdollisuutta. Suurin osa työikäisistä kehitysvammaisista työskentelee osa-aikaisesti. Työtehtävät ovat yleensä avustavia tehtäviä, kuten keittiö-, kahvila, ravintola- ja siivoustöitä.  

Mielekäs vapaa-aika kuuluu kaikille

Mielekäs-toiminta on Aspa-säätiön kehittämistoimintaa, joka järjestää mielekästä vapaa-ajan tekemistä asumispalveluita käyttäville vammaisille henkilöille ja mielenterveyskuntoutujille. Järjestämme mahdollisimman esteetöntä ja saavutettavaa vapaa-ajan tekemistä ja kiinnitämme huomiota osallistujien itsemääräämisoikeuteen.
 
Aspa-säätiö vuokraa kohtuuhintaisia asuntoja asumisessaan tukea tarvitseville ihmisille. Säätiön hankkeet edistävät asumisessa tukea tarvitsevien ihmisten itsenäistä elämää ja osallisuutta.

Mielekäs-toiminta