Aidosti vaikuttamassa

On tärkeää todella kuunnella nuoria. Mitä he ovat oikeasti asioista mieltä ja mikä heitä kiinnostaa.

Ystäväni Titta pyysi minua mukaan Omat avaimet -projektiin kokemusasiantuntijaksi syksyllä 2018. Odotin uutta pestiäni innolla. En kuitenkaan osannut arvata, mitä kaikkia muita ovia Omat Avaimet -hankkeen kautta avautuisi. Yllätyin, kun minua pyydettiin mukaan yhteiskehittämiseen alueen ammattilaisten ja eri toimijoiden kanssa. Pyyntö herätti minussa paljon eri ajatuksia. Onko minulla mitään annettavaa? Otetaanko minua ja ajatuksiani tosissaan? Kun tajusin, että pääsen ihan oikeasti vaikuttamaan oman alueeni asioihin, varmistui päätökseni siitä, että haluan olla yhteiskehittämisessä mukana.

On mieletöntä, että tällainen mielenterveysongelmista kuntoutuva nuori aikuinen otetaan mukaan, kun keskustellaan ”isoista asioista”. Odotan tulevia yhteiskehittämisen palavereja innolla. Haluan pystyä vaikuttamaan nuorten asioihin, toimimaan eräänlaisena nuorten äänenä ja tuomaan asioihin uusia näkökulmia. Verkostoituminen ja yhteistyön tekeminen, sekä kuilun kaventaminen ammattilaisten ja nuorten välillä on tuotava esille.

Haluan pystyä vaikuttamaan nuorten asioihin, toimimaan eräänlaisena nuorten äänenä ja tuomaan asioihin uusia näkökulmia.

Koen, että Omat Avaimet-hankkeessa omien mielipiteiden tärkeyteen ja niiden esille tuomiseen on juuri kannustettu ja rohkaistu. Olen saanut lisää itseluottamusta, sekä mahdollisuuden työskennellä myös muissa hankkeissa. Tällä hetkellä pääsen työskentelemään alueen muiden nuorten kanssa ja toteuttamaan heidän näköistään tapahtumaa. Eri hankkeissa mukana oleminen oman kokemukseni mukaan vahvistaa ja selkiyttää tulevaisuudensuunnitelmia, antaa mahdollisuuden verkostoitua sekä mahdollisesti auttaa työpaikan löytämisessä.

Jännittävintä on kohdata eri ammattilaisia ja kuulla heidän näkökulmansa. Myös alueen eri järjestöihin, hankkeisiin ja toimijoihin tutustuminen on mielenkiintoista. Mielestäni olisi erittäin tärkeää miettiä, miten saada mukaan mahdollisimman paljon eri taustoista olevia nuoria. Paras paikka tavoittaa heitä on mielestäni sosiaalinen media.

Olisi tärkeää todella kuunnella, mitä nuoret ovat oikeasti asioista mieltä ja mikä heitä kiinnostaa. Tietävätkö nuoret, mistä ja miten lähteä mukaan esimerkiksi eri hankkeisiin, minne suunnata, jos on halu vaikuttaa asioihin? Nuorten innostuksen ja mielenkiinnon herättäminen ja mukaan kannustaminen on hyvin tärkeää, jos haluamme saada nuorten äänen kuuluviin, myös ammattilaisten tasolle asti.

Kirjoittanut: Jenni Savolainen, kokemusasiantuntija, Omat avaimet -projekti, Aspa-säätiö

Julkaistu alunperin Suuntaaja-verkkolehdessä 1/2019