Asiakastutkimus 2020: Aspa Palvelut on luotettava ja asiantunteva palveluntuottaja

Asiakaspalaute: Täällä on vertaistuki ja täällä saa olla se mikä on. Olet omiesi joukossa.

Aspa Palvelut Oy:n strateginen asiakastutkimus toteutettiin elokuussa 2020 yhdessä tutkimusyhtiö Innolinkin kanssa.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tilaaja- ja henkilöasiakkaiden tyytyväisyyttä Aspa Palveluiden toimintaan, Aspa Palveluiden onnistumista tavoitteissaan sekä asiakkaiden mielikuvia yhtiöstä. Vastauksia kerättiin asumispalveluja tilaavilta asiakkailta (kunnat) puhelimitse ja asumispalveluita käyttäviltä henkilöasiakkailta sähköisesti.

Asiakkaat tyytyväisiä saamaansa palveluun

Asiakkaidemme tyytyväisyys palveluihin säilyi ennallaan poikkeuksellisesta koronaepidemiavuodesta huolimatta. 95% asiakkaistamme oli melko tai erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakkaat kokivat Aspa Palvelut Oy:n luotettavaksi (arvosana 4,5 asteikolla 1-5) ja asiantuntevaksi (arvosana 4,4 asteikolla 1-5).

”Erityisen tyytyväisiä olemme siitä, että rajoituksista ja poikkeusoloista huolimatta asiakkaistamme 95% koki voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä ja osallistumaan yhteiskuntaan”, toteaa Aspa Palveluiden kehittämispäällikkö Mika Thessman.

Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 520 Aspa Palveluiden asiakasta.

Päivittäisen tekemisen arvioiminen tärkeää

Aspa Palvelut kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Palautetta keräämme vuosittain henkilöasiakkailta, henkilökunnalta ja tilaaja-asiakkailta. Tämän lisäksi keräämme jatkuvaa asiakaspalautetta henkilöasiakkailtamme Aspa-kodeissa viikoittain.

Asiakas- ja henkilöstöpalautteemme avoimet vastaukset on myös julkaistu kaikkien luettavaksi #meilläpuhutaan-verkkosivuillamme.