Digi haltuun meille kaikille

Digi haltuun! -hankkeessa loimme vuosina 2017-20 toimintamallin, joka antaa arjessaan eri tavoin tukea tarvitseville ihmisille mahdollisuuden kehittää omia digitaitojaan ja olla osallisina digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Hankkeen aikana kehitimme digikaverivalmennuksen, valmensimme 120 digikaveria ympäri Suomen, koulutimme hankkeen työntekijöiden avuksi digiluotsit ja loimme digikurssien saavutettavuuden kehittämisen työkalun.

Digikaverivalmennus

Kahden päivän mittainen digikaverivalmennuksen tavoitteena oli antaa osallistujille valmiudet erilaisissa asumispalveluissa asuvien ihmisten opastamiseen ja tukemiseen digiasioissa.

Valmennuksen jälkeen digikaveri voi toimia erilaisilla digikursseilla osallistujien tukena tai pitää matalan kynnyksen digitukituokioita asumispalveluiden yhteistiloissa tai muussa asukkaalle sopivassa paikassa.

Hankkeessa on laadittu digikaverivalmennuksen ja digietätuen järjestäjän opas. Opas on tarkoitettu sinulle, joka suunnittelet digikaverivalmennuksen järjestämistä tai tarvitset tietoa digietätuen antamiseen.

Digikurssien saavutettavuus kuntoon

Yksi Digi haltuun! -hankkeen tavoitteista on ollut parantaa julkisten digikurssien ja neuvontapalveluiden yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta, jotta erilaiset oppijat voisivat osallistua niille. Sen edistämiseksi hankkeessa luotiin yhteiskehittämällä Digikurssien saavutettavuuden kehittämisen työkalu eli SAKKE.

Digituelle on tarvetta

Hankkeen aikana olemme tavoittaneet 3811 ihmistä.

  • 100 % kyselyyn vastanneista digikavereista kokee hankkeen toiminnassa mukana olemisen mielekkääksi ja merkitykselliseksi.
  • 96 % kyselyyn vastanneista osallistujista koki opastusten jälkeen itseluottamuksen ja rohkeuden käyttää digilaitteita lisääntyneen.
  • 96 % kyselyyn vastanneista osallistujista koki opittujen digitaitojen tuottavan iloa elämään.
  • 94 % kyselyyn vastanneista digikavereista kokee, että opastukset ovat olleet itselle tärkeä tapa kohdata muita ihmisiä.

Vuonna 2021 keskitymme levittämään saavutettavuuden kehittämistyökalua ja testaamme sitä käytännössä kumppaneidemme kanssa. Lisäksi pilotoimme lainalaitekokeilun yhteistyössä Arjen koodit- hankkeen kanssa ja juurrutamme digikaveri- ja luotsitoimintaa aktiivisille paikkakunnille.