Kokemusasiantuntijana toimiminen voimaannuttaa

Omat avaimet -projektin kokemusasiantuntijana toimimisella on ollut suuri merkitys minulle. Projektin suojissa olen päässyt kasvamaan ja kokeilemaan asioita, joihin en uskonut edes pystyväni.

Oli kevät 2017, kun minua pyydettiin mukaan Aspa-säätiön rekrytointiin haastattelemaan syksyllä alkavaan projektiin työntekijöitä. Olin ihmeissäni. ”Miksi ne haluaa kuulla just mun mielipiteen?” oli minun ensimmäinen ajatus, mutta uteliaisuus vei voiton ja suostuin mukaan. 

Minua jännitti mennä, sillä tilanne oli minulle aivan uusi. En ollut koskaan kuullut, että nuorta (ehkä projektin tulevaa osallistujaa) haluttaisiin kuulla näinkin isossa asiassa. 

Rekrytointitilaisuus meni hyvin. Olin innoissani, kun minua pyydettiin mukaan kokemustoimijaksi projektiin. En silloin edes tiennyt mitä se tarkoittaa, mutta minussa oli herännyt kipinä ja halu kokeilla jotain uutta.

Tasavertaisena palveluja kehittämässä

Kun yhteiskehittämispajat polkaistiin käyntiin, luulen etten ollut ainoa, joka mietti, mitä minä tein siellä. Tilanne oli kaikille uusi ja vaati varmasti jokaiselta sopeutumista. Yhteiskehittämisen konsepti, jossa eri toimijat, ammattilaiset omista organisaatioista ja nuoret istuvat saman pöydän ääreen tasavertaisena kehittämään nuorille palveluja, oli alueella uusi.

Sain positiivista palautetta siitä, että toin nuorten äänen paremmin esille ja kuuluvaksi

Kehittämispajojen edetessä pääsin ryhmään mukaan ja huomasin itsessäni ison muutoksen. Olin huomaamattani pitänyt itseäni jollain tavalla vähäpätöisempänä, kuin ammattilaisia ryhmässä. Olihan muilla vuosien opiskelut ja ehkä työuratkin takana ja itse olin ”vain” nuori, joka oli jättänyt koulunsa kesken. Mietin myös paljon sitä, mitä muut osallistujat ajattelevat minusta. Pikkuhiljaa ymmärsin, että minulla on erilainen tieto, mitä ei voi kirjoista oppia ja se toi rikkautta pajoihin. 

Sain positiivista palautetta siitä, että toin nuorten äänen paremmin esille ja kuuluvaksi, aivan eri tavalla, kuin esimerkiksi nuorille suunnatut palautelomakkeet tai nettikyselyt. On ollut mahtavaa huomata, miten yhteiskehittämisen pajassa on saatu aikaan uusia ideoita, yhteistyökuvioita eri toimijoiden välillä ja nuoret on huomattu aivan uudella tavalla, aktiivisina toimijoina. 

Voimaantuminen oman tarinan kautta

Omat avaimet -projektin suojissa olen päässyt kasvamaan ja kokeilemaan asioita, joihin en uskonut edes pystyväni. Enimmäkseen olen toiminut Iisalmessa, mutta olen päässyt esittelemään projektia myös toisille paikkakunnille, esimerkiksi Joensuun seudulle ja Kiuruvedelle.

Olohuonetoiminnan kehittäminen, Mieletön yö-tapahtuman suunnittelu ja toteutus, mielenterveysmessuilla mukana olo ja pääseminen Huomenta Suomi -ohjelmaan puhumaan, ovat olleet minulle itselleni tärkeitä mahdollisuuksia.

Kaikista isoin juttu minulle on ollut, että olen saanut tehdä oman tarinani näkyväksi ja sillä tavalla isoksi voimavaraksi itselleni.

Kaikista isoin juttu minulle on ollut, että olen saanut tehdä oman tarinani näkyväksi ja sillä tavalla isoksi voimavaraksi itselleni. Olen pääsyt projektin kautta verkostoitumaan myös alueen toimijoiden kanssa ja sitä kautta käynyt myös kertomassa omaa tarinaa ja toivottavasti myös saanut tarinallani autettua muita samojen asioiden kanssa painivia ihmisiä.

Minussa on tapahtunut suuri muutos tämän parin vuoden aikana. Olen viimein alkanut löytää suuntaa jälleen omalle elämälleni ja omat avaimet-projekti on tarjonnut hyvän välietapin, kohti opiskeluja ja työelämää. On ollut tärkeää saada kokeilla rauhassa ja turvallisesti omia voimavaroja. 

Toivon todella, että tällainen toiminta jatkuisi ja juurtuisi, sillä toivon myös muille samanlaisia mahdollisuuksia, mitä itse olen saanut.

Kirjoittanut: Titta Mykkänen, kokemusasiantuntija, Omat avaimet -projekti, Aspa-säätiö

Julkaistu alunperin Suuntaaja-verkkolehdessä 1/2019