Kysymme työntekijöiltämme palautetta kuukausittain

Asiakkaidemme lisäksi myös työntekijämme voivat antaa meille palautetta kuukausittain.

Olemme Aspa Palvelut Oy:ssä aiemmin toteuttaneet henkilöstötutkimuksen kerran vuodessa. Saamamme palautteen pohjalta olemme muokanneet sisältöä tiiviimmäksi, ja toteutamme tutkimuksen kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä. Tämä toteutustapa antaa mahdollisuuden reagoida esille nousseisiin kehittämiskohteisiin nopeammin jo kuluvan vuoden aikana.

Vuoden 2021 alusta alkaen olemme myös keränneet palautetta henkilöstöltämme joka kuukausi asiakaspalautteen keräämisen yhteydessä. Työntekijät saavat kuukauden kysymyksen vastattavakseen ja samalla voivat antaa vapaata palautetta oman työnsä sujuvuudesta sekä sillä hetkellä mielen päällä olevista asioista. Julkaisemme tämän avoimen palautteen myös #meilläpuhutaan-osiossa verkkosivuillamme.

Työntekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeää, kuten se, että jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään. Siksi haluamme, että meillä puhutaan.