Anni Kostian

Aspa Palvelut tarjoaa monipuolisen harjoittelukokemuksen

Kiinnostuin Aspa Palveluista harjoittelupaikkana opintojeni alussa, kun yritys kävi koulullamme esittelemässä toimintaansa. Ajattelin jo silloin Aspan tarjoavan monipuolisen harjoittelukokemuksen, enkä todellakaan ollut väärässä.

Opiskelen toista vuotta sosionomiksi Savonian ammattikorkeakoulussa Iisalmen kampuksella. Olen nyt ollut toisessa harjoittelussani Aspa-koti Aroniassa Iisalmessa. Harjoittelun kesto on 10 viikkoa. Tässä ajassa olen hyvin päässyt oppimaan, kehittymään ja soveltamaan jo opittua tietoa käytäntöön.

Pääsin opiskelemaan sosionomiksi heti lukion jälkeen, joten minulle ei ole vielä kertynyt kovin paljoa kokemusta asiakastyöstä. Harjoittelussani olen päässyt tekemään kotikäyntejä, seuraamaan perhetyötä, ohjaamaan ryhmää ja tutustumaan uusiin toimijoihin.

Olen saanut valtavan laajaa ja arvokasta näkökulmaa monista erilaisista asiakkaista ja tuen tarpeista. Asiakkaat ovat ottaneet minut vastaan avoimin mielin. Muutama heistä on todennut, että pitäähän opiskelijan oppia.

Harjoittelun myötä varmuutta omaan ammatillisuuteen

Harjoitteluni teemana ovat työmenetelmät, ja niitä olen päässyt käyttämään ja havainnoimaan paljon. Henkilökeskeiseen toimintatapaan orientoituminen tapahtui nopeasti ja koen sen olevan luonnollinen tapa tehdä asiakastyötä. Henkilökeskeisyys on myös asiakkaille tärkeä toimintatapa ja on ollut hienoa huomata millaista asiakkaiden ja työntekijöiden välinen luottamus on ja kuinka luottamuksella voidaan paremmin tukea asiakkaan arkea.

Olen saanut tehdä kotikäyntejä yksin ja yhdessä jokaisen Aronian ohjaajan työparina. Tämä on ollut todella tärkeää, sillä olen rauhassa saanut tutustua työnkuvaan ja asiakkaisiin sekä olen saanut rohkeutta toimia sittemmin yksin kotikäynneillä. Työssä oma persoona ja ohjaustyyli ovat tärkeitä, joten jokaiselta ohjaajalta olen oppinut ohjaamista ja kerännyt palasia omaan ohjaamiseeni. Yksin tehdyt kotikäynnit ovat kehittäneet omaa ohjaustyyliäni vielä lisää ja auttaneet minua saamaan varmuutta omaan ammatillisuuteeni.

Aspassa arvostetaan opiskelijoita

Olen saanut todella monipuolisesti käytettyä harjoitteluaikani Aspassa. Harjoittelusta pystyy rakentamaan täällä hyvin omannäköistä ja pystyn hyvin vaikuttamaan siihen, millaisiin asioihin haluan käyttää enemmän harjoitteluaikaani ja mihin kiinnittää enemmän huomiota. Olen perehtynyt esimerkiksi paljon erilaisiin Aspan materiaaleihin ja soveltanut opittua tietoa sittemmin asiakaskäynneillä.

Oppimistani on kehittänyt myös Aronian hyvä työyhteisö ja yhdessä käsitellyt asiat. Oman ohjaajani kanssa olen käynyt paljon oppimiskeskusteluja ja olen saanut sitä kautta varmuutta omaan ohjaamiseeni. Työyhteisö on Aroniassa todella lämminhenkinen ja uudet työntekijät ovat päässeet työporukkaan mukaan heti. Kaikki ovat aina valmiita auttamaan minkä tahansa ongelman tullen.

Aspa Palvelut on ollut harjoittelupaikkana aivan mieletön. Aspa tarjoaa monipuolisen ja kattavan harjoittelujakson sosionomin opintoihin liittyen ja siten opittua tietoa on helppo soveltaa käytäntöön. Harjoittelu on antanut minulle valmiudet ja rohkeutta toimia missä vain työtehtävässä. Minusta on mukavaa, kun opiskelijan ajatuksia ja tuoreita näkökulmia halutaan kuulla. Aspassa opiskelijaa ja opiskelijan ajatuksia todella arvostetaan.

Anni Kostian
sosionomi-opiskelija Savonia ammattikorkeakoulu Iisalmen kampus ja harjoittelija Aspa-koti Aronia