Digikaverina autan muita pääsemään digin maailmaan

Olen Juri Silta ja toiminut Aspa-säätiön digikaverina kolmisen vuotta. Me digikaverit olemme vertaisia, jotka auttavat arjessaan tukea tarvitsevia henkilöitä digipulmissa. Tarjoamamme digituki on maksutonta, matalan kynnyksen palvelua. Se on tarkoitettu esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, eri tavoin vammaisille henkilöille ja pitkäaikaissairaille.

Minulta saa opastusta muun muassa digipalvelujen ja -laitteiden kanssa. Digikaveri voi myös lähteä mukaan tueksi kirjastojen tai kansalaisopistojen järjestämille digikursseille. 

Digikaverivalmennus kaikkien hyödynnettävissä 

Digikaverit käyvät Aspa-säätiön Digi Haltuun! -hankkeessa kehitetyn digikaverivalmennuksen. Valmennuksen runko rakennettiin yhteistyössä Kiipulasäätiön kanssa. Valmennuksessa keskustellaan mm. vertaisuudesta, erilaisista oppimisen tavoista ja tietoturvasta sekä harjoitellaan opastusta käytännössä.

Digi Haltuun! -hankkeessa on koulutettu yli 100 digikaveria ympäri Suomen. Korona-aikana digikaverit ovat antaneet digitukea myös etänä. Tänä vuonna on valmistunut Digikaverivalmennuksen ja digietätuen opas. Oppaan avulla kuka tahansa voi kouluttaa digikavereita, esimerkiksi omien asiakkaidensa tai jäseniensä tueksi.

Digikaverina monessa mukana 

Lähdin itse mukaan digikaverivalmennukseen, sillä kaipasin arkipäiviini sisältöä. Minulla oli elämänmuutos meneillään ja A-Killan asumistukiyksiköstä vinkattiin, että voisiin kouluttautua ja alkaa pitää digiopastuksia. Tampereen A-kilta on yksi Digi Haltuun! -hankkeen yhteistyökumppaneista ja digikaverivalmennus järjestettiin silloin yhteistyössä heidän kanssaan. Valmennuksen käyneet toimivat digitukena Tampereen A-Kilta ry:n toiminnassa mukana oleville päihdetaustaisille henkilöille.

Tällä hetkellä työskentelen ohjaaja-kokemusasiantuntijana KRIS Tampere ry:llä. Toimin digikaverina työn ohessa. Digiopastusten lisäksi olen myös valmentanut uusia digikavereita. Huomasimme, että etenkin vankilasta vapautuvat ovat vaarassa syrjäytyä digimaailmasta. Syksyllä 2020 olin vetämässä KRIS Tampere ry:n, Tampereen A-kilta ry:n ja Siltavalmennuksen kanssa järjestettyä digikaverivalmennusta. Valmistuneista digikavereista osa toimii rikostaustaisten henkilöiden tukena digiasioissa. Keväällä toteutimme myös Digitrippi-koulutuksen vankilasta vapautuville. Kuuden koulutuspäivän aikana käytiin läpi digin perusasioita Wordin käytöstä turvalliseen verkkoasiointiin.

Digitukea etänä ja livenä 

Digikaverina olen opastanut mm. asumispalvelujen asiakkaita, vankilasta vapautuvia, kuulovammaisia ja seniorikansalaisia. Autan digiasioissa sekä etänä että livenä. Minut tavoittaa KRIS Tampere ry:n digipäivystyksestä keskiviikkoisin kello 16–18. Paikalle voi tulla etukäteen ilmoittautumalla, pienen tai suuren digipulman kanssa. Tilat ovat täysin päihteettömät.

Ihmiset ovat kaivanneet apua ihan perusasioissa kuten sähköpostin luomisessa ja puhelimen asetuksissa. Olen auttanut myös esimerkiksi Facebookin turvallisuusasetusten asettamisessa, verkko-ostosten tekemisessä ja Kelan sähköisessä asioinnissa.

Terveiseni digituen tarvitsijoille 

Toivoisin, että mahdollisimman moni pääsisi osaksi digin maailmaa, ettei kukaan jäisi yksin. Ihmisiä tulisi rohkaista pyytämään apua. Digikaverina toimimisessa hienoa on, kun pystyy auttamaan ja tuomaan hyvää mieltä toiselle. Tässä hommassa tuntee itsensä tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Olen itse saanut yhteiskunnalta apua elämänmuutokseeni ja tällä tavoin pystyn antamaan jotain takaisin.

Olen kiitollinen Aspalle, että olen saanut olla mukana kehittämässä digikaverimallia. Minusta on hienoa, että heillä oli halua lähteä tarjoamaan KRIS Tampere ry:n kanssa digitukea myös vankilasta vapautuville.

Huom! Juttu on julkaistu edellisen hankkeen aikana. Digikaveritoiminta jatkuu Digiloikkarit-toiminnassa. Tervetuloa mukaan toimintaan!