Hyvinvoiva henkilöstö – meidän ainoa voimavaramme

Ylpeänä voin kertoa työskenteleväni yrityksessä, jossa halutaan erityisesti panostaa henkilöstön hyvinvointiin. Niin paljon, että siihen on nyt resursoitu oma työhyvinvointipäällikkö.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä on isossa murroksessa ja tämä näkyy jo monin tavoin sote-alan henkilöstön hyvinvoinnissa. Koronakriisi on vaikeuttanut tilannetta entisestään.   

Meidän alallamme, kun pidetään hyvää huolta asiakkaistamme, saattaa joskus unohtua pitää parasta mahdollista huolta tähtipelaajasta: omasta itsestään. Ensin on lentokoneessakin laitettava happinaamari itselle, sitten vasta toiselle. Hyvä työnantaja auttaa ja tukee työntekijöitä jaksamaan ja voimaan hyvin työssään ja sitä kautta myös vapaa-ajalla.   

Koronan vaikutukset koko sote-alalle ovat merkittävät. Ihmisten pahoinvointi on kasvussa ja tämän lisäksi on varmistettava, että sote-alan ammattilaiset eivät rankan vuoden jälkeen vaihda alaa kokonaan. Meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta he valitsevat sote-alan myös jatkossa. 

Hyvinvoinnin johtamisella tulosta 

Senhän jo tiedämme, että ihmiset luovat tuottavan, tehokkaan ja hyvinvoivan yrityksen. Kun me pidämme hyvää huolta meidän työntekijöistämme, he pitävät huolta meidän asiakkaistamme. Meidän on onnistuttava jokaisessa kohtaamisessa, jokaisessa työsuhteen vaiheessa ja pidettävä yllä hyvinvoinnin johtamisen kulttuuria. 

Tiedämme myös, että työhyvinvointi kytkeytyy lopulta siihen, kuinka hyvin organisaatio onnistuu perustehtävässään. 

Työntekijävaihtuvuus ja sairauspoissaolot ovat asioita, joihin tulee kiinnittää enemmän huomiota. Miksi vaihtuvuus meidän alalla on joissain paikoissa suurta? Mitkä ovat juurisyyt sille, että työpaikkaa tai jopa alaa halutaan vaihtaa? Miten voimme työnantajana tukea työntekijän jaksamista, jotta työkyky säilyisi mahdollisimman hyvänä mahdollisimman pitkään? 

Työhyvinvointiin liittyvät ongelmat vaikuttavat aina myös työprosessien sujumiseen, asiakastyytyväisyyteen ja maineeseen työnantajana. Onko siis mitään tärkeämpää tehtävää, kuin panostaa henkilökunnan hyvinvointiin? 

Hyvinvointi on tunne  

Hyvinvointi on tunne siitä, että minua kuunnellaan, minusta välitetään ja minun työtäni arvostetaan. Se tunne syntyy parhaiten siellä arjessa, kun me kiireenkin keskellä heitämme tittelit sivuun ja kysymme toinen toisiltamme aidosti: mitä sinulle kuuluu ja miten voin auttaa?  

Hyvä tulevaisuuden työnantaja on joustava, se ymmärtää ihmisten erilaisia elämäntilanteita ja tarpeita tehdä esim. osa-aikaista työtä, ottaa palkatonta vapaata tai vaihtaa yksikköä talon sisällä esimerkiksi muuton takia. 

Kaikkien palasten pitää olla kohdallaan, että jaksamme töissä ja vapaa-ajalla. Kokonaisvaltainen ihmisen hyvinvointi on win-win tilanne kaikille osapuolille. 

Aspassa uusi työhyvinvointipäällikön tehtävä 

Ylpeänä voin kertoa työskenteleväni yrityksessä, jossa halutaan erityisesti panostaa henkilöstön hyvinvointiin. Niin paljon, että siihen on nyt resursoitu oma työhyvinvointipäällikkö. Tehtävä on Aspassa uusi, ja sitä lähdetään rakentamaan yhdessä henkilökunnan kanssa. 

On mahtavaa päästä vielä tarkemmin tutkimaan meidän 400 työntekijän hyvinvointia ja kysymään jokaiselta, mistä kunkin työhyvinvointi koostuu ja miten voisimme parantaa sitä entisestään. 

Monelle työhyvinvointi on kuitenkin sitä, että arki sujuu. Rakenteet, kuten johtaminen, työn merkityksellisyys, yrityksen arvot, osaamisen kehittäminen ja se että pääsee vaikuttamaan omaan työhön, ovat kunnossa. Työssä tulee olla sopivasti haasteita, mutta tietysti myös onnistumisen kokemuksia, jotta motivaatio ja työn imu säilyvät. 

Meidän työssämme suhteet asiakkaisiin ja omaan tiimiin voivat olla hyvinkin läheiset. Yhdessä jaetaan ilot, surut, haasteet ja onnistumiset. Tunteiden vuoristorata on suurta ja työmme erilaisten ihmisten kanssa on hyvin palkitsevaa, mutta ajoittain myös henkisesti kuormittavaa. Meillä yksikään päivä ei ole samanlainen kuin edellinen. 

Siksikin on tärkeää, että työnantajana tarjoamme jokaisella työntekijälle riittävän ja hyvän tuen työssä jaksamiseen ja luomme onnistumisen välineitä yhdessä johtamalla työhyvinvointia systemaattisesti. 

Meistä jokainen kuitenkin valitsee itse joka päivä juuri sen työn missä on.  

Erityisesti meidän alallamme organisaatioiden on hyvä pysähtyä pohtimaan sitä, miten me työnantajana tulemme valituksi nyt ja tulevaisuudessa.  

Mari Pietarinen
Kirjoittaja on aloittanut Aspa Palvelut Oy:n työhyvinvointipäällikkönä 1.5.