Aspa Palvelut toimitusjohtaja Johanna.

Meillä on tarjolla ihmisen hommaa

Sote-alalla puhutaan paljon työn merkityksellisyydestä tai siitä, että tämä on kutsumusammatti. Toisaalta kuullaan sanottavan, ettei tämä ole ihmisen hommaa. Mielestämme se on juuri sitä.

Työyhteisöt asiakkaineen ovat yleensä hyvin tiiviit ja läheiset. Yhdessä koetaan elämän ilot ja surut. Olemme vaativassa ammatissa, jossa työmme tuloksella on suora vaikutus asiakkaidemme elämään. Ihmisen aito kohtaaminen ei hosuessa onnistu.

Kerromme arjestamme avoimesti

Vaikka työ onkin hyvin palkitsevaa ja merkityksellistä, voi se joskus olla myös henkisesti kuormittavaa. Haluamme kertoa tämän avoimesti rosoja peittelemättä. Tärkeintä ovat ne voimat, jotka kannattelevat haastavien aikojen yli. Viivan alle on jäätävä enemmän hyvää kuin huonoa. Tässä me haluamme olla työntekijöidemme tukena ja auttaa heitä onnistumaan.

Sivuillamme julkaistaan asiakkaiden ja työntekijöiden meille antamat palautteet ruusuineen ja risuineen. Haluamme kehittää ja kehittyä koko ajan. Tämä onnistuu kuuntelemalla ja aidosti kohtaamalla sekä olemalla rehellinen.

Pieni toimija – isoja asioita

Aspa on pieni toimija, joka tekee isoja asioita, inhimillisesti ja kestävästi. Palvelujamme tuotetaan ammattitaitoisesti ja kunnianhimoisesti. Kehitystyö ja hankkeet tukevat toimintaamme, jotta pystymme tarjoamaan entistä parempia mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Kaiken tämän tavoitteena on paras mahdollinen palvelu asiakkaalle. Kaiken tämän tekevät ne ihmiset, jotka ovat meillä töissä.

Ihmisen hommaa -kampanja ei ole vain yksittäinen mainostempaus vaan kaikenkattava teema. Tulevaisuudessa se näkyy läpi linjan koko talossamme. Sen avulla haluamme nostaa esiin sen aidon elämän, jota meillä eletään yhdessä asiakkaiden kanssa. Haluamme, että jokainen tulee kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tämä koskee niin asiakkaita, osallistujia kuin työntekijöitämme. Erilaisuus on rikkaus ja täydennämme toinen toisiamme.

Aspalla teemme reipashenkisesti töitä. Hommia paiskitaan humaanilla otteella, työntekijöistä huolta pitäen ja heidän ammattitaitoaan arvostaen. Meillä tehdään se, mitä luvataan, kunnioitetaan toisiamme ja kannetaan vastuu. Tämä on ihmisen hommaa.

Johanna Nyström
toimitusjohtaja, Aspa Palvelut Oy