Vammaisten asema yhteiskunnassa -tietovisa

Nuori mies pyörätuolissa pitää puhetta yleisölle.

1. Keille ensimmäiset paralympialaiset oli tarkoitettu? 
A. Kaikille liikuntarajoitteisille 
B. Sodassa vammautuneille 
C. Vanhuksille    

2. Milloin YK:n vammaissopimus tuli voimaan Suomessa? 
A. 10. kesäkuuta 2016 
B. 10. kesäkuuta 2006 
C. 10. kesäkuuta 1996 

3. YK:n vammaissopimusta on noudatettava… 
A. Suosituksena 
B. Erikseen pyydettäessä 
C. Lakina 

4. YK:n vammaissopimuksen tarkoitus on… 
A. Taata vammaisille ihmisille jonkinlaiset oikeudet. 
B. Taata vammaisille ihmisille paremmat oikeudet kuin muille. 
C. Taata vammaisille ihmisille samat oikeudet kuin muille. 

5. Milloin voit pyytää apua eduskunnan oikeusasiamieheltä? 
A. On tapahtunut vakava rikos. 
B. Et ole saanut terveyskeskuksessa hoitoa, joka sinulle olisi kuulunut. 
C. Et pääse pyörätuolilla naapuriin, koska hän ei ole rakentanut luiskaa. 

6. Milloin henkilökohtainen avustaja tuli ensimmäistä kertaa Suomen lainsäädäntöön? 
A. Vuonna 1947  
B. Vuonna 1988 
C. Vuonna 2009 

7. Mikä on yhdenvertaisuuslaki? 
A. Voimassa oleva laki, jonka tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. 
B. Visailun pitäjän mielikuvituksen tuote. 
C. Valmisteilla oleva laki, joka turvaa kaikille kansalaisille samat oikeudet. 

8. Voiko kehitysvammainen ihmisen toimia Suomen presidenttinä? 
A. Kyllä. 
B. Kyllä, jos hänellä ei ole rikollista taustaa. 
C. Ei voi. 

9. Kuinka monta prosenttia suomalaisista tarvitsee selkokieltä? 
A. 1–4 %  
B. 4–8 % 
C. 8–12 %  

10. Mikä palkittiin Invalidiliiton Hyvä esteettömyysteko -palkinnolla vuonna 2018? 
A. Helsingin kaupungin esteettömyyssovellus. 
B. Aulangon luonnonsuojelualueen esteetön reitti Hämeenlinnassa. 
C. Ilosaaren perusparannus Joensuussa.

Oikeat vastaukset: 

1. B. Sodassa vammautuneille 
2. A. 10. kesäkuuta 2016 
3. C. Lakina 
4. C. Taata vammaisille ihmisille samat oikeudet kuin muille. 
5. B. Et ole saanut terveyskeskuksessa hoitoa, joka sinulle olisi kuulunut. 
6. B. Vuonna 1988 
7. A. Voimassa oleva laki, jonka tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. 
8. A. Kyllä. 
9. C. 8–12 % 
10. C. Ilosaaren perusparannus Joensuussa 

Taustatietoja vastauksista: 

Kysymys 1. 
Järjestäytynyt vammaisurheilutoiminta alkoi toisen maailmansodan jälkeen, kun tuhannet vammautuneet nuoret miehet palasivat sodasta kotiin.

Kysymys 4. 
YK:n vammaissopimus takaa vammaisille ihmisille samat oikeudet kuin muille.  
YK:n vammaissopimuksessa on 50 artiklaa eli sopimuksen osaa. 
Artikloissa on lueteltu vammaisten ihmisten oikeudet.  
Niitä ovat esimerkiksi oikeus itsenäiseen elämään, asumiseen ja liikkumiseen sekä oikeus perheeseen ja koulutukseen.

Kysymys 5. 
Eduskunnan oikeusasiamies valvoo viranomaisten ja virkamiesten työtä ja toimintaa. Voit pyytää apua oikeusasiamieheltä esimerkiksi silloin, jos viranomainen tai virkamies ei ole tehnyt työtään oikein tai et ole saanut hoitoa, joka sinulle olisi kuulunut. 

Kysymys 8. 
Presidentin vaalikelpoisuuden ehtona on vain, että henkilö on syntyperäinen Suomen kansalainen.