Henkilökeskeinen voimavaravalmennus HEVARI saatavilla englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi ja arabiaksi

Henkilökeskeinen voimavaravalmennus, HEVARI, on nyt saatavilla englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi ja arabiaksi. HEVARI on ryhmätyömenetelmä, joka on suunniteltu erityisesti sote- ja opetusalalla työskenteleville ammattilaisille. Monipuolinen ryhmätyömenetelmä soveltuu erilaisille kohderyhmille, kuten jälkihuoltonuorille, mielenterveyskuntoutujille ja vanhemmuuden tukemiseen, sukupuolesta riippumatta.

HEVARI koostuu noin kymmenestä pienryhmäkerrasta, jotka on suunniteltu tukemaan osallistujia heidän oman identiteettinsä löytämisessä, sosiaalisten taitojensa vahvistamisessa sekä omannäköisen elämänsä toteuttamisessa. HEVARI perustuu ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja toipumisorientaatioon.

”Perehdytämme HEVARI menetelmään vuosittain noin 200 ammattilaista ja sosionomiopiskelijaa. Olemme saaneet säännöllisesti kysymyksiä kielikäännöksistä. Olimme pohtineet, että haluamme tuoda menetelmän mahdollisimman monen saataville, joten nyt oli oikea aika heittäytyä kansainväliseksi. Omalla kielellä aiheita on helpompi käsitellä ja voimavaravalmennus voi auttaa kotiutumaan Suomeen tai käsittelemään oman elämän tapahtumia.” -Sanna Inkiläinen, kehittämissuunnittelija, Aspa-säätiö.

Henkilökeskeinen voimavaravalmennus on kehitetty yhteistyössä Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton Omat avaimet -projektissa. Menetelmä palkittiin Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n Nuorisoalan työmenetelmät -tunnustuksella vuonna 2019.

Lataa HEVARI -ohjaajan oppaan omaan käyttöösi. Oppaat on saatavilla suomen kielen lisäksi englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi ja arabiaksi. Lisätietoja HEVARIsta ja ohjaajan oppaan lataaminen löytyy osoitteesta Aspa.fi/Hevari.

Lisätietoja

Johanna Kainulainen, koordinaattori, 044 901 7512, johanna.kainulainen@aspa.fi

Sanna Inkiläinen, kehittämissuunnittelija, 040 513 7563, sanna.inkilainen@aspa.fi

Tuija Nissinen, asiantuntijakouluttaja, 046 923 0770, tuija.nissinen@mtkl.fi

Jonna Rautavirta, asiantuntija, 040 723 2829, jonna.rautavirta@mtkl.fi

Omat avaimet 4You -toiminta