Nuorten aktivoiminen kannattaa!

Nuorten kannustaminen mukaan toimintaan ei aina ole helppoa. Vaikuttaminen koetaan monesti liian maagiseksi ja mystiseksi, vaikkei se sitä ole. Yhteiskehittämiseen pitäisi keksiä joku sellainen jippo, jolla potentiaalisia toiminnasta kiinnostuneita nuoria saisi mukaan.

Minulla itselläni kokemusasiantuntijaksi ja nuorten palvelujen yhteiskehittämiseen mukaan tulo lähti käyntiin siten, että Aspan puolelta toimintaa tarjottiin minulle suoraan. Ne nuoret, jotka eivät ole asumispalvelun piirissä, saattavat jäädä katveeseen.

Olisi hyvä, jos nuorten kanssa tekemisissä olevat tahot, esimerkiksi TE-toimisto, TYPit sosiaalityöntekijät, ohjaisivat nuoria yhteiskehittämisen pariin, vaikka ”puoliväkisin”. Tai että olisi jokin selkeä väylä mitä kautta nuoret pääsevät mukaan vaikuttamaan, ilman, että joku taho sitä nuorille tyrkyttää.

Nuorten aktivoiminen voisi tapahtua esimerkiksi järjestämällä tapahtuman tai workshopin, jossa erilaisten palvelujen piirissä olevat nuoret sekä esimerkiksi alle 30-vuotiaat sosiaalialan järjestöjen aktiivit (sellaisiakin on!) kohtaisivat. Joensuussa esimerkiksi Jelli-palvelun kautta saisi kiinni täällä vaikuttavat järjestöt. Sen jälkeen tulisi miettiä miten saadaan asumisyksiköistä sun muista paikoista porukka paikalle. Esimerkiksi oikein kohdennettu Facebook-markkinointi voisi toimia. Joku porkkana pitäisi myös keksiä, että nuoret innostuvat. Hienoa olisi, jos esimerkiksi tällainen toiminta kartuttaisi työttömyysturvan aktiivimallin aktiivisuusedellytystä.

Sitten tästä henkisestä puolesta. Olisi hirveen hyvä saada nuoret vakuutettua siitä, että esimerkiksi Omat avaimet -tyyppisellä toiminnalla on ihan oikeasti merkitystä sille, että pääsee paremmin elämän syrjään kiinni. Me kokemusasiantuntijat toimimme tästä hyvänä esimerkkinä – olemmehan supersankareita omalla tavallamme. Antamalla meidän kautta ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että paremmasta unelmoiminen on sekin ihan oikea askel kohti toimivampaa elämää, kunhan vaan on oikeanlaista tukea niiden askeleiden ottamiseen.

Omat avaimet -tyyppisellä toiminnalla ehkäistään syrjäytymistä ja saadaan näitä nuoria ihan oikeasti vaikuttamaan positiivisesti paitsi omaan elämäänsä, myös oman emansipoitumisensa ja vahvistumisensa kautta pääsemään Tuottavaksi Kansalaiseksi™

Esimerkiksi joku elämänhallinnan kanssa kamppaileva nuori saattaa sinnikkäästi päätään seinään hakkaamalla päästä opiskelemaan sosionomiksi. Omat avaimet -tyyppisellä toiminnalla ehkäistään syrjäytymistä ja saadaan näitä nuoria ihan oikeasti vaikuttamaan positiivisesti paitsi omaan elämäänsä, myös oman emansipoitumisensa ja vahvistumisensa kautta pääsemään Tuottavaksi Kansalaiseksi™ ja sitä kautta auttamaan koko sosiaalisten palveluiden järjestelmää. Menee ehkä ihan snadisti korkealentoiseksi, mutta näin se hitto vie menee.

Lopuksi ehdotus. Olisiko mahdollista saada jonkun palvelun tai instanssin kautta pystyyn sellainen palvelu, jossa kokemusasiantuntijat toimisivat sellaisessa ns. mukana kulkevassa palvelussa, jossa syrjäytyneitä ja/tai muuten avun tarpeessa olevia nuoria jeesattaisiin? Siis siten, että kokemusasiantuntijat pääsisivät jakamaan hiljaista tietoaan esimerkiksi virastoissa pyörimisessä, ja toki tässä maagisessa elämässä selviytymisessä yleensäkin. Osattaisi antaa oikeasti ruohonjuuritasolta neuvoja pärjäämiseen ja vertaistukea siihen, että kyllähän se elämä aina turpaan lyö, mutta kun nouset joka kerta ylös kun kaadut niin pysyt voittajana.

Kirjoittanut: Matias Kangas, kokemusasiantuntija, Omat avaimet -projekti, Aspa-säätiö

Julkaistu alunperin Suuntaaja-verkkolehdessä 1/2019