Wellamo-opiston asiakaskokemuskatselmuksessa erityistä kiitosta sai henkilökunta

Aspa-säätiön kokemustoimija Ilona Ihaksi kävi tutustumassa Lahdessa sijaitsevaan Wellamo-opistoon. Asiakaskokemuskatselmusta Ilonan kanssa oli tekemässä opiston apulaisrehtori Johanna Rajala.

Esteetön ja saavutettava vapaa-aika kuuluu kaikille ja siksi vapaa-ajan palveluissa on tärkeä huomioida erilaiset tuen tarpeet. Asiakaskokemuskatselmuksen tärkeimmässä roolissa on kokemustoimijan omat havainnot esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Oman arvioinnin tueksi Mielekäs-toiminnassa on luotu katselmuslomake, jonka avulla voi tarkastella muun muassa nettisivujen saavutettavuutta, tilojen esteettömyyttä sekä opasteiden riittävyyttä.

”Wellamo-opisto on kaikenikäisten kansalaisopisto ja kursseja löytyy laajasti erilaisille kohderyhmille. Haluamme tarjota palveluita kaikille esteettömästi ja saavutettavasti”, Johanna kertoo.

Wellamo-opisto sijaitsee Paavolan kampuksella, Terijoenkadulla. Uudistetun opiston sisäänkäynti on hyvin valaistu ja koko rakennus erottuu helposti ympäristöstä. Julkisen liikenteen pysäkit jäivät kauemmaksi, mutta sisäänkäynnin välittömästä läheisyydestä löytyy inva-pysäköintipaikkoja. Sisälle kulku onnistuu pyörätuolilla – sisäänkäynti on tasainen ja sähköovilla varustettu.

Tilojen esteettömyys

Sisätilojen kulkureittien pinnat ovat tasaisia, luistamattomia ja riittävän leveitä. Osassa portaista löytyy kontrastiraidat. Eri kerrosten välillä voi liikkua hisseillä, joihin mahtuu myös sähköpyörätuolilla. Hissin apuvälineet koettiin osittain puutteellisiksi, sillä kaikissa hisseissä ei ole ääniohjausta tai pistekirjoitusta.

Esteettömät wc-tilat ovat tilavia, siistejä ja niitä on riittävästi. Lavuaarit ja tukikahvat ovat helppokäyttöisiä ja peilitkin löytyvät sopivalta korkeudelta. Hätäkutsujärjestelmään kaivattiin saavutettavampaa versiota ja wc-tiloihin suurempia opasteita. 

Opiston eri tiloissa on hyvä valaistus ja hätäpoistumistiet ovat selkeät. Tilojen kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen kuitenkin kaivattiin helppolukuisia ja selkeitä opasteita. Näkövammaisille henkilöille tarkoitetut opasteet uupuvat ja opastauluja toivottiin lisää helpottamaan navigointia. Osasta tiloista löytyy induktiosilmukat kuulovammaisille ihmisille. 

Ilona ja Johanna tutustuivat monipuolisesti eri tiloihin asiakaskokemuskatselmusta tehdessä. Asiakaspalvelupiste, wc-tilat, kahvio sekä luokkahuoneet tulivat päivän aikana tutuiksi.

”Ne luokat, jotka näin, vaikuttivat hyviltä. Luokissa oli erilaisia tuoleja, osa oli säädettäviä. Oikean korkuinen tuoli on tärkeä asia työskentelyasennolle. Tosin säädettäviä pöytiä en nähnyt”, Ilona tiivistää.

Opiston saavutettavat nettisivut

”Wellamo-opiston nettisivut on mielestäni suunniteltu ja toteutettu saavutettavuus huomioiden. Sivuja pystyy lukemaan sujuvasti tietokoneella ja mobiililaitteella. Verkkosivut soveltuvat myös luettaviksi erilaisilla ruudunlukuohjelmilla”, Johanna toteaa.

Palveluiden nettisivut ovat oleellinen osa asiakaskokemusta. Wellamo-opiston nettisivujen tekstit ovat helposti ymmärrettäviä ja tekstien kontrastit ovat kohdallaan. Nettisivuilta löytyy yhteystiedot sekä aukioloajat helposti. Kehittämiskohteena on verkkosivujen vähäinen informaatio liittyen saavutettavuuteen sekä esteettömyyteen.

”Opiston kotisivuilla ei kerrottu mitään opetustilojen esteettömyydestä eikä ollut tietoa keneltä asiaa voisi kysyä”,toteaa Ilona.

Henkilökunta sai kiitosta

Wellamo-opiston henkilökunta on palvelualtista ja he tarjoavat palveluitaan yhdenvertaisesti. Asiakaspalvelutilanteessa ollaan aidosti läsnä ja kuullaan asiakkaan yksilölliset tarpeet. Opistossa vallitsee myönteinen ilmapiiri ja työntekijöitä voi tarpeen tullen nykäistä hihasta. 

Mielekäs-toiminnan muissakin katselmuskohteissa yhteisesti positiivisena asiana on nähty henkilökunnan myönteinen suhtautuminen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen, joka toistui myös Wellamo-opistossa. Tämä luo turvallisia ja aitoja kohtaamisen paikkoja myös sellaisiin tilanteisiin, joissa itse palvelut eivät olisi kokonaisvaltaisesti helppokäyttöisiä kaikille asiakasryhmille. 

Wellamo-opistossa asiakas tulee kuulluksi ja nähdyksi ja näin ollen mahdollisuudet positiiviselle asiakaskokemukselle ovat avoinna. Opasteiden selkiyttämisellä sekä paremmalla informoinnilla, erilaisten asiakkaiden tuen tarpeet tulisi huomioitua joka palvelupolun vaiheessa. Aspa-säätiön Mielekäs-toiminta suosittelee lämpimästi Lahden Wellamo-opistoa vapaa-ajan palveluna.

Esteetön ja saavutettava vapaa-aika kuuluu kaikille ja siksi Wellamo-opisto haluaa haastaa Sinfonia Lahden kertomaan omien palveluidensa saavutettavuudesta sekä esteettömyydestä!

Teksti: Kirsikka Järvinen