Aspa-säätiölle avustuksia itsenäisen elämän edistämiseen

Kuvassa kuusi nuorta henkilöä istuvat portailla ja katsovat iloisesti kameraan.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on päättänyt vuodelle 2023 myönnettävistä STEA-avustuksista. Aspa-säätiölle myönnettiin avustusta STEAn avustusehdotuksen mukaisesti.

Rahoitusta myönnettiin Aspa-säätiön hankkeille ja toiminnoille, joiden avulla tuetaan ihmisiä kohti itsenäisempää elämää. Toimintaan osallistumalla ihmiset voivat saada arkeen merkityksellistä tekemistä ja löytää omia voimavaroja sekä oppia aivan uusia taitoja. Niiden avulla tähdätään esimerkiksi asumisen onnistumiseen, työllistymiseen, oman arjen hallintaan tai digitaitojen kartoittamiseen. Rahoitusta myönnettiin säätiön hankkeiden ja toimintojen lisäksi myös Paikka Auki -nuorelle, joka tulee tekemään hankkeiden parissa sosiaalisen median viestintää. Aspa-säätiölle myönnettiin myös yleisavustusta.

Hymis- ja Asumisen ajokortti -hankkeet sekä Digiloikkarit-toiminta jatkuvat ennallaan. Mielekäs -toimintaan myönnettiin lisärahoitusta. Omat avaimet- toimintaan saatiin pysyvä lisäresurssi Jyväskylän alueelle, jonka avulla toimintaa voidaan kohdentaa erityisesti muiden tukea tarvitsevien nuorten lisäksi jälkihuolto- ja lastensuojelutaustaisille nuorille ja nuorille aikuisille. Toiminnon nimeksi tuli tämän muutoksen myötä Omat avaimet 4You.

Mahdollisuuksia itsenäiseen elämään ja osallisuuteen

Asumisen ajokortti -hankkeessa tarjotaan asumistaitovalmennuksia, joiden tavoitteena on turvata asumisen jatkuvuus ja nuoren omaan kotiin muuttamisen onnistuminen. Lisäksi hankkeessa selvitetään ja kokeillaan, voidaanko naapuruussovittelun keinoja ja vertaistukea soveltaen ehkäistä ja ratkaista asumishäiriöitä. Hankkeen toimintaan on saatu mukaan myös vankiloita ja kaupunkien jälkihuoltoa.

Digiloikkarit-toiminta vahvistaa osallisuutta digitaalisissa ympäristöissä sekä jokaisen oikeutta digitaitojen kartuttamiseen. Uutena alueena mukaan tulee Porin ympäristö.

Hymis-hankkeessa vahvistetaan vammaisten ja autismikirjolla olevien nuorten aikuisten mielen hyvinvointia ja oikeutta saavutettaviin mielenterveyspalveluihin. Tänä vuonna hankkeessa keskitytään Oma elämä, omat päätökset – pelin kehittämiseen yhdessä nuorten kanssa. Pelin tavoitteena on tukea nuorta omien näkemysten ja mielipiteiden ilmaisussa.

Valtakunnallinen Mielekäs-toiminta tarjoaa saavutettavaa vapaa-ajan tekemistä ja harrastuskokeiluja asumispalveluita käyttäville vammaisille henkilöille sekä mielenterveyskuntoutujille. koronavuosien jälkeen toiminnassa päästään toteuttamaan toimintaa verkkovälitteisten tapahtumien lisäksi myös paikallisesti yhteistyökumppaneiden kanssa.

Omat avaimet 4You -toiminnassa vahvistetaan arjessa ja itsenäistymisessä tukea tarvitsevien nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta, voimavaroja sekä itsenäisen elämän valmiuksia Itä- ja Keski-Suomen alueella. Osallistujille tarjotaan heidän omiin voimavaroihinsa perustuvaa toimintaa ja vertaistukea sekä nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille nuorten tarpeisiin vastaavia työmenetelmiä. Omat avaimet 4You-toiminta toteutetaan yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää STEA-avustuksia toimintaan, jonka päämääränä on edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, ehkäistä ongelmia ja auttaa ongelmia kohdanneita ihmisiä.