Aspa-säätiön Digiloikkarit-toiminnassa vahvistetaan digiosallisuutta

Piirroshahmoja, joilla yhdellä on vr-lasit päässä, toinen on tietokoneella, kolmas kuuntelee musiikkia tablettitietokoneelta.

Jokaisella on oltava oikeus digitaitoihin. Digiloikkarit-toiminnassa vahvistetaan ihmisten osallisuutta digitaalisissa ympäristöissä.

“Haluamme vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta ja valmiuksia pärjätä digitalisoituvassa yhteiskunnassa”, kertoo kehittämissuunnittelija Lea Haikala. “Nyt päättyneistä Digi haltuun- ja Arjen koodit -hankkeista otetaan matkaan parhaat opit ja jalostetaan niitä.” 

Aspa-säätiön päättyneet digihankkeet osoittivat laajan digituen tarpeen ja sen, että erityistä tukea tarvitsevat ihmiset ovat kiinnostuneet kokeilemaan ja käyttämään digilaitteita ja -palveluita. Kehitettyä digikaveri-mallia, laite- ja sovelluskokeiluja sekä laitelainausta jatketaan uusissa digiklubeissa. 

Vapaaehtoiset, koulutetut digikaverit tarjoavat matalan kynnyksen opastusta digilaitteiden ja -sovellusten käyttöön. “Tarjoamme myös tietoa sovelluksista sekä mahdollisuuksia kokeilla laitteita ja sovelluksia”, Haikala lisää. 

Digiklubit parantavat digivalmiuksia yhteisöllisesti 

Yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa käynnistetään matalan kynnyksen digiklubitoimintaa. 

Digiklubeja pilotoidaan aluksi Tampereella ja Joensuussa ja toimintaa laajennetaan myöhemmin uusille paikkakunnille. ”Digiklubilla saa yhteisöllisesti tukea digiasioissa. Siellä järjestetään esimerkiksi erilaisia digitaitokursseja ja -opastuksia”, Haikala kertoo. ”Toivomme löytävämme yhteistyökumppaneiksi ja tukijoiksi myös paikallisia yrityksiä.”

Toiminta on suunnattu vammaisille ihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, autismikirjon henkilöille ja vapautuneille vangeille. Toimintaa rahoittaa STEA.

Lisätietoja Digiloikkarit-toiminnasta: 
Kehittämissuunnittelija Lea Haikala, p. 045 657 9738, lea-haikala@aspa.fi 
digiloikkarit@aspa.fi
aspa.fi/digiloikkarit