Omat avaimet 4You – tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille

Avainnippu, jossa lukee Omat avaimet for you.

Omat avaimet 4You -toiminta on käynnistynyt vuoden 2023 alusta. Se yhdistää aikaisemmin erikseen toimineet Omat avaimet -toiminnan ja 4You-hankkeen.

  Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton Omat avaimet -toimintaa ja Aspa-säätiön 4You-hanketta toteutetaan jatkossa Omat avaimet 4You-nimisenä. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa arjessa ja itsenäistymisessä tukea tarvitsevien 16–40 -vuotiaiden henkilöiden osallisuutta, voimavaroja ja itsenäisen elämän valmiuksia. Lisäksi se tarjoaa koulutuksia nuorten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä opiskelijoille.

  ”Aikaisemmat toiminta-alueet, verkostot ja työmenetelmät saadaan nyt vahvemmin yhdistettyä tukea tarvitsevien nuorten ja nuorten aikuisten hyväksi”, kertoo Omat avaimet 4Youn kehittämissuunnittelija Anne Kukkonen Aspa-säätiöstä. ”Yhdistymisen myötä pääsemme laajentamaan toimintaamme Itä-Suomesta Keski-Suomeen ja erityisesti sen pieniin kuntiin, joissa nuorille ei ole riittävästi toimintaa tarjolla.”

  4You-hankkeen perintönä toimintaan saadaan mukaan kokemusta lastensuojelutaustaisten nuorten kanssa toimimisesta sekä esimerkiksi taloustaitovalmennus-menetelmä. Omien avaimien aikaisemmin kehittämät menetelmät Hevari ja Minari sekä yhteiskehittäminen kuuluvat edelleen toimintavalikkoon.  

  Haluatko kysyä lisää toiminnastamme?

  Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin, ota yhteyttä:

  Anne Kukkonen, kehittämissuunnittelija, 040 661 8992, anne.kukkonen@aspa.fi
  Sanna Inkiläinen, kehittämissuunnittelija, 040 513 7563, sanna.inkilainen@aspa.fi
  Tuija Nissinen, asiantuntijakouluttaja, 046 923 0770, tuija.nissinen@mtkl.fi
  Sirpa Mähönen, asiantuntija, 040 838 9054, sirpa.mahonen@mtkl.fi

  Vuoden 2022 tuloksia

  Toiminta tavoitti 956 ihmistä

  100 % valmennuksiin osallistuneista nuorista koki osallistumisella olevan myönteistä vaikutusta omaan hyvinvointiinsa ja 85 % koki toiminnan vahvistaneen omaa toimijuutta (itseilmaisun, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääntyminen).

  100 % koki toiminnan merkityksellisenä

  100 % kokemustoimijoista koki osallistumisen vahvistaneen omaa roolia kokemustoimijana

  100 % nuorista koki saaneensa välineitä arjen hallintaan

  76 % sai ja pystyi tarjoamaan vertaistukea

  100 % yhteiskehittämiseen osallistuneista nuorista koki, että osallistumisellaan he ovat voineet vaikuttaa nuorten näköisen ja tarpeisiin vastaavan työmenetelmän kehittämiseen

  99 % Hevari-koulutuksen käyneistä ammattilaisista aikoi ottaa Hevarin tai osia Hevarista käyttöönsä työssään.