Aspan vuosi 2020: Mielenterveyskuntoutujat suurin asiakasryhmä

Vuosi 2020 oli Aspan 25-vuotisjuhlavuosi ja samalla hyvin poikkeuksellinen koronapandemiavuosi.

Teimme myös poikkeusvuoden arjessa työtä sen eteen, että mielenterveyskuntoutujat ja vammaiset ihmiset voisivat elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Hankimme heidän tarpeitaan vastaavia koteja, tarjosimme asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluja ja paransimme ihmisten vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä.

Vuoden aikana tarjosimme kodin 178 vuokralaiselle. Aspa-säätiö omistaa noin 1200 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea. Asumisneuvontamme oli vuokralaisten tukena, jotta asuminen onnistuisi mahdollisimman hyvin.

Onnistuimme todella hyvin välttämään korona-altistukset ja -tartunnat eri toimintoihin osallistuneiden henkilöiden, asiakkaidemme sekä henkilöstömme keskuudessa. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyytemme säilyivät lähes edellisvuoden tasolla. Kiitos tästä hienosta työstä kuuluu ehdottomasti jokaiselle aspalaiselle!

Aspan muodostavat Aspa-säätiö sekä säätiön omistamat yhtiöt Aspa Palvelut Oy ja Aspa Asiantuntijapalvelut Oy. Vuonna 2020 perustimme Aspa Asiantuntijapalvelut Oy:n, joka tuottaa koulutus-, kehittämis-, arviointi- ja konsultointipalveluita sosiaali- ja terveysalan toimijoille.

Tämä on Aspa: Aspa-säätiö, Aspa Palvelut Oy, Aspa Asiantuntijapalvelut Oy.
Aspa-säätiö vuokraa asuntoja ja tukee itsenäiseen elämään.
Aspa Palvelut Oy tuottaa yksilöllisiä asumispalveluja.
Aspa Asiantuntijapalvelut Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita sote-alalle.

Tarjoamme asumisen palveluita ja vuokra-asuntoja ympäri Suomen. Tuemme arjessaan tukea tarvitsevia ihmisiä itsenäiseen elämään. Olemme kotimainen, yhteiskunnallinen toimija. Meillä jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään.

Kohtaamisen merkitys arjen työssä

Vuonna 2020 Aspa-säätiön hallitus vahvisti uuden strategiamme vuosille 2021-2023. Uuden visiomme mukaisesti kohtaamme jokaisen omana itsenään. Aspan tapaan toimia sisältyy jatkossakin vahva arvopohjainen toiminta. Me Aspassa teemme mitä lupaamme, kunnioitamme toisiamme ja kannamme vastuumme.

Aspan perustehtävän ja uuden vision pohjalta strategiaan asetettiin kolme päätavoitetta, joihin keskitymme vuosina 2021-2023. Päätavoitteemme ovat henkilökohtainen asiakaskokemus, hyvinvoiva henkilöstö sekä kestävä talous.

Julkaisimme vuoden aikana uudet saavutettavat aspa.fi-verkkosivut, joilta löydät uuden strategiamme myös selkokielellä. Haluamme palvella eri asiakasryhmiämme mahdollisimman hyvin ja tarjota henkilökohtaisen asiakaskokemuksen jokaisessa kohtaamisessa.

Kokemustoimijat merkittävässä roolissa kehittämistyössä

Säätiön kehittämistoiminnan tavoitteena oli vahvistaa asumisessaan ja arjessaan tukea tarvitsevien vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien itsenäisen asumisen mahdollisuuksia sekä osallisuutta.

Käynnistimme ARA-rahoitteisen asumis- ja talousneuvonnan Velka veks -hankkeen, jossa kehitimme Aspan asumisneuvontaa ja velan perintäprosessia yhdessä kokemustoimijoiden kanssa.

Digi haltuun -hanke päättyi ja hankkeen tuloksena syntyi valtakunnallinen digikaveriverkosto, opas digikaverikoulutuksen järjestämiseen sekä digikurssien saavutettavuuden kehittämistyökalu SAKKE. Hanke sai Digi- ja väestötietoviraston (DDV) Suunnannäyttäjät-palkinnon yhdenvertaisuutta edistävästä digiteosta.

Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeella oli myös viimeinen toimintavuosi. Asumispalvelujen asiakkaiden seksuaalioikeuksia edistävän hankkeen tuloksena syntyi Lupa puhua -tuoteperhe. Hankkeessa kehitettyjä tuotteita voidaan käyttää seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten puheeksi ottamiseen ja käsittelyyn asumispalvelujen asiakkaiden kanssa.

Kokemustoimijat ovat asiakasosallistujia, jotka toimivat kouluttajina, digikavereina, vertaistukena, jäseninä hankkeiden palvelumuotoiluryhmissä sekä asiantuntijoina yhteistyöverkostoissa. Kehittämisessä toimi eri tehtävissä vuonna 2020 yli 100 kokemustoimijaa.

Mielenterveyskuntoutujat Aspa Palveluiden suurin asiakasryhmä

Vuonna 2020 asumispalveluitamme sai 1463 asiakasta. Suurin asiakasryhmämme oli mielenterveyskuntoutujat, 42% koko asiakaskunnasta. Mielenterveyskuntoutujien määrä ja osuus asiakaskunnasta kasvoivat vuoden aikana asiakasryhmistä voimakkaimmin. 

Aspa Palvelut Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 24 miljoonaa euroa. Avasimme uuden Aspa-koti Salpurin Lahteen toukokuussa.

Meille on tärkeää kohdata ihminen ihmisenä, kuunnella ja ymmärtää. Se näkyy Aspa Palveluiden asiakastyytyväisyydessä, joka pysyi korkealla tasolla: saimme arvosanan 4,1 asteikolla 1-5.

Keräämme aktiivisesti palautetta asiakkailtamme ja työntekijöiltämme, jotta voimme kehittyä jatkuvasti. Yhteiskunnallisena yrityksenä haluamme toimia läpinäkyvästi ja avoimesti. Siksi julkaisemme saamamme avoimen palautteen verkkosivujemme #meilläpuhutaan-osiossa.